Powered by Techcity

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14


Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, Ban Kinh tế – Ngân sách đã cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, ước giải ngân đến 30.6 đạt 30,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Sản xuất công nghiệp dần phục hồi nhưng chưa đạt như kỳ vọng; Công tác cải cách hành chính chưa toàn diện, chuyển đổi số còn chậm…

Ban Kinh tế – Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung: Ưu tiên thúc đẩy, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các đột phá chiến lược; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách đã ban hành; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách Nhà nước; Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Tây Ninh; Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 – 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung đặc thù cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Về Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) tỉnh Tây Ninh, nhằm quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai theo kế hoạch sử dụng dất và theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ nhằm đảm bảo an ninh lương thực; sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, bền vững, đảm bảo môi trường sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tăng cường, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai.

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng tập hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Vũ NguyệtNguồn: https://baotayninh.vn/ban-kinh-te-ngan-sach-hdnd-tinh-tham-tra-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-14-a175275.html

Cùng chủ đề

Trạng ăn làng Đồng – Báo Tây Ninh Online

Tổ tiên Trương Toán nối nhau nghèo mạt, chả biết tự đời nào. Nghèo thì chắc hẳn phải chịu cảnh chung thân đói khát. Vậy mà cái dòng họ ấy, cứ nối đời sinh ra những đứa con cao lớn như lính Tây đồn Xanh. Thế mới tài tình, thế mới kỳ lạ. Cao, to, bắp chân, bắp tay cuồn cuộn gân guốc, với khuôn mặt chữ điền, cùng mái tóc rễ tre là đặc điểm chung của các...

Kinh tế Tây Ninh vượt thách thức, bứt phá, tăng tốc

Năm 2024 được tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm kế hoạch đã đề ra. 6 tháng...

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Cùng tác giả

Trạng ăn làng Đồng – Báo Tây Ninh Online

Tổ tiên Trương Toán nối nhau nghèo mạt, chả biết tự đời nào. Nghèo thì chắc hẳn phải chịu cảnh chung thân đói khát. Vậy mà cái dòng họ ấy, cứ nối đời sinh ra những đứa con cao lớn như lính Tây đồn Xanh. Thế mới tài tình, thế mới kỳ lạ. Cao, to, bắp chân, bắp tay cuồn cuộn gân guốc, với khuôn mặt chữ điền, cùng mái tóc rễ tre là đặc điểm chung của các...

Kinh tế Tây Ninh vượt thách thức, bứt phá, tăng tốc

Năm 2024 được tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm kế hoạch đã đề ra. 6 tháng...

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Cùng chuyên mục

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh được khen thưởng thành tích xuất sắc 5 năm tuyên truyền biển, đảo

Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (PHTTBĐ) giai đoạn 2019-2024 giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành và 16 cơ quan, đơn vị tổ chức tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng 112 tập thể và 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 – 2024, trong đó có Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây...

Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc ĐBSCL trong tháng 7

TPO – Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có dự án cao tốc đi qua đẩy nhanh tiến độ, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong tháng 7 này; hoàn thành cấp phép mỏ cát để khai thác toàn bộ trong tháng 8 tới. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến công tác và...

Đi ngang ngày cuối tuấn, giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 21/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 21/7/2024 đi ngang trên diện rộng và giao dịch trong khoảng 65.000 – 66.000 đồng/kg. Thương lái tại Thái Bình thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đây là mức giá cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 21/7/2024 cao nhất 66.000...

Nam bộ mưa to diện rộng vào cuối tuần

TPO – Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày cuối tuần, khu vực Nam bộ và TPHCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 1h ngày 17/7 đến 1h ngày...

Thông cáo đặc biệt – Báo Tây Ninh Online

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ...

UBMTTQ Việt Nam TP. Tây Ninh: Tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại biểu dự hội nghị. Đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố. Trong 6 tháng qua, MTTQ Thành phố và cấp xã, phường đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh và Thành uỷ; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã...

Tân Châu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Trần Đăng Tiến- phó bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội LHTN Việt nam tỉnh Tây Ninh tặng lẵng hoa cho Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Châu. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện từng bước phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong triển khai...

Tin nổi bật

Tin mới nhất