Powered by Techcity

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới


Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phong trào XDNTM đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, nhằm lưu giữ và phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mớiHuyện Như Xuân bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Thổ trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với XDNTM.

Như Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, có 4 dân tộc Kinh, Thái, Mường, Thổ sinh sống lâu đời. Trong quá trình XDNTM, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Lê Anh Tuấn cho biết: “Xác định XDNTM gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Trong đó, các làng, thôn, khu dân cư đã lưu giữ các nét văn hóa, phong tục đặc sắc ở địa phương; bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu dân cư văn hóa; vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức và hiến đất để xây dựng các công trình giao thông liên thôn, tường rào hoa, nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp…”.

Thọ Xuân, địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa nên quá trình XDNTM, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện luôn xác định “Văn hóa vừa là nền tảng vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Huyện Thọ Xuân đã lấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM làm nội dung trọng tâm. Từ đó, chỉ đạo các địa phương bám sát nội dung chương trình, các hướng dẫn của cấp trên để triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí và phong trào. Khơi dậy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức XDNTM, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 100% xã và thôn đạt chuẩn văn hóa, 90% số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, sôi nổi… Hầu hết các thiết chế văn hóa – thể thao đều đảm bảo tiêu chuẩn và quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, phát huy được công năng là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân.

Thanh Hóa là vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hóa, là nơi còn lưu giữ rất nhiều các giá trị văn hóa dân tộc, với khoảng 1.535 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, 755 di sản văn hóa phi vật thể với gần 300 lễ hội, lễ tục, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tục ngữ, ca dao, dân ca, các trò chơi, trò diễn dân gian. Đồng bào các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Khơ Mú, Mông cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh đã tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú về bản sắc văn hóa truyền thống. Xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương trong tỉnh đã ưu tiên các nguồn lực để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 về văn hóa trong XDNTM. Trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức các loại hình văn hóa truyền thống như lễ hội, trò chơi, trò diễn; duy trì, phát triển, nhân rộng các loại hình văn hóa dân gian trong sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn, bản… Thông qua việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, tạo dựng nên những miền quê nông thôn đáng sống.

Để công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đi vào thực chất, hiệu quả, ngành văn hóa các địa phương đang triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bài và ảnh: Minh HiếuNguồn: https://baothanhhoa.vn/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-trong-xay-dung-nong-thon-moi-218902.htm

Cùng chủ đề

Thủ tướng Chính phủ ra công điện về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.Hướng và đường đi của bão số 2, chiều 21/7/2024. (Ảnh: TTXVN phát)Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về...

Các cơ quan, đơn vị treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày (25/7 và 26/7). Tuy nhiên, hiên nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa treo cờ...

Văn hóa bản địa – “chìa khóa” thúc đẩy du lịch bền vững (Bài 1): Nền văn hóa bản địa đặc sắc

Nền văn hóa bản địa của các dân tộc trên mảnh đất xứ Thanh được đúc kết qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau và được ví như dòng phù sa bồi tụ những gì tinh túy nhất. Để rồi, trải qua sự thử thách của thời gian, những giá trị văn hóa ấy ngày càng được nâng niu, trân trọng và phát huy giá trị trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.Điểm du lịch sinh...

Viết giai điệu cho khúc ca mùa thu

Bảng màu mang tone thiên nhiên chủ đạo của hình hài LAMORI Resort & Spa đang lộ diện thật sâu sắc khi những hạng mục cuối cùng đang đi vào giai đoạn nước rút hoàn thiện để kịp ra mắt vào Lễ Quốc khánh năm nay.Một góc ban công của nhà hàng hướng ra mặt hồ Vua Lê.Khát vọng hòa mình vào ngày trọng đại của đất nước, LAMORI sẽ coi đấy là cột mốc vàng son đánh dấu...

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và dành tình cảm với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong khoảng 15 năm, từ khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội và sau là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Đảng bộ chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí cũng đã có buổi...

Cùng tác giả

Hơn 100 gian hàng tham gia Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024 

Tối 21/7, tại quảng trường biển TP Sầm Sơn đã diễn ra Chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh năm 2024.Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng OCOP của TP Sầm Sơn.Các đại biểu tham quan gian hàng quảng bá du lịch Thanh Hoá.Với quy mô hơn 100 gian hàng,...

Thủ tướng Chính phủ ra công điện về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.Hướng và đường đi của bão số 2, chiều 21/7/2024. (Ảnh: TTXVN phát)Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về...

ngang nhiên mở rộng gấp đôi tầng hầm chung cư Bình An Plaza

UBND TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) vừa ban hành Quyết định số 5155/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bình An (số 47 Hoàng Hoa Thám, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Mao, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.  Quyết định xử phạt nêu rõ: Công ty Bình An đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính...

Các cơ quan, đơn vị treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong 2 ngày (25/7 và 26/7). Tuy nhiên, hiên nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.Cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa treo cờ...

Ngày ấy bác Trọng về thăm Ngọc Phụng

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọc Phụng đã nỗ lực vươn lên xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao ở huyện 30a Thường Xuân.Ngày 9/1/2010, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọc Phụng. (ảnh UBND xã Ngọc Phụng cung cấp).Sau những ngày mưa tháng 7, cây đa trước hội...

Cùng chuyên mục

Văn hóa bản địa – “chìa khóa” thúc đẩy du lịch bền vững (Bài 1): Nền văn hóa bản địa đặc sắc

Nền văn hóa bản địa của các dân tộc trên mảnh đất xứ Thanh được đúc kết qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau và được ví như dòng phù sa bồi tụ những gì tinh túy nhất. Để rồi, trải qua sự thử thách của thời gian, những giá trị văn hóa ấy ngày càng được nâng niu, trân trọng và phát huy giá trị trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.Điểm du lịch sinh...

Điểm đến hấp dẫn của bạn đọc trong dịp hè

Với không gian mở, kho sách phong phú và nhiều hoạt động đa dạng, bổ ích, Thư viện tỉnh đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn đọc trẻ trong dịp hè. Qua đó, hình thành thói quen, đam mê đọc sách cho các em thiếu nhi, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.Các em thiếu nhi tham gia các hoạt động tại Thư viện tỉnh.Có mặt tại Thư viện tỉnh...

Hiện vật… kể chuyện xứ Thanh anh hùng

Có từng sống và chiến đấu trong những năm tháng vất vả và gian lao nhất của chiến tranh mới hiểu được cái giá của hòa bình, của độc lập - tự do. Thế hệ cháu con hôm nay, chưa một ngày biết thế nào là “khoét núi, ngủ hầm”, bom rơi đạn nổ, “sống giờ chết giờ” nhưng chưa bao giờ lãng quên đi quá khứ, quên đi những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha...

Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ ở khu dân cư

Tổ dân phố Nguyễn Tuân, khu phố Đội Cung 2, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) là nơi gia đình tôi sinh sống với hơn 30 hộ dân, chủ yếu là các gia đình sinh sống đã hàng chục năm với nhiều thế hệ, còn lại một số ít là những người trẻ vừa mới chuyển đến được vài năm. Lâu nay, việc tham gia vào hoạt động văn hóa, văn nghệ ở khu phố hay phường tổ chức...

Viết giai điệu cho khúc ca mùa thu

Bảng màu mang tone thiên nhiên chủ đạo của hình hài LAMORI Resort & Spa đang lộ diện thật sâu sắc khi những hạng mục cuối cùng đang đi vào giai đoạn nước rút hoàn thiện để kịp ra mắt vào Lễ Quốc khánh năm nay.Một góc ban công của nhà hàng hướng ra mặt hồ Vua Lê.Khát vọng hòa mình vào ngày trọng đại của đất nước, LAMORI sẽ coi đấy là cột mốc vàng son đánh dấu...

Phát triển du lịch nông thôn gắn với đặc trưng vùng miền

Những năm qua, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch nông thôn trên cơ sở khai thác triệt để thế mạnh, sự đặc sắc riêng của các vùng, miền (văn hóa bản địa, làng nghề, sản phẩm OCOP). Từ đó, tạo sức hấp dẫn thu hút du khách trong nước, quốc tế và góp phần mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương.Du khách...

Khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XII và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024

Sáng 18/7/2024, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP. Thanh Hóa), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ XII, năm 2024 và tôn vinh tập thể, cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu năm 2023-2024. Các đại biểu tham dự buổi...

Khẳng định sức sống của di sản văn hóa phi vật thể sau khi được vinh danh

Thanh Hóa sở hữu một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) phong phú và đa dạng với nhiều di sản đã vượt ra ngoài giới hạn địa lý và không gian sinh hoạt của một cộng đồng, trở thành DSVHPVT quốc gia. Đây chính là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm cho các địa phương, người dân trong việc chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị để di...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn TP. Thanh Hóa Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 17/7/2024, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Thanh Hóa. Page Content ...

Viện thẩm mỹ Kangnam Thanh Hóa khẳng định uy tín trong ngành thẩm mỹ

Viện thẩm mỹ Kangnam Thanh Hóa - chi nhánh trực thuộc Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các tín đồ làm đẹp Xứ Thanh.Địa chỉ thẩm mỹ uy tín được Sở Y tế cấp phépViện thẩm mỹ Kangnam Thanh Hóa hiện tại là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Sở Y tế cấp phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại Thanh Hóa. Đồng nghĩa với việc Kangnam Thanh Hóa...

Tin nổi bật

Tin mới nhất