Powered by Techcity

Nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Những đóng góp to lớn của Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy Tiền Giang thời gian qua đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị tại địa phương; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, thực hiện đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

NÒNG CỐT TRONG TRIỂN KHAI HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ vững và phát huy vai trò “đi trước mở đường” trong việc định hướng tuyên truyền, đưa nội dung học tập, làm theo Bác trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Ban TG Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban TG các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01)  và các chuyên đề hằng năm…

Ban TG Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TG quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II - 2023 tại huyện Gò Công Đông.
Ban TG Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TG quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II – 2023 tại huyện Gò Công Đông.

Trên cơ sở tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Ban TG Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” được quán triệt theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng hình thức học tập trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối liền từ điểm cầu cấp tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban TG Tỉnh ủy đã tổ chức 303 điểm cầu với sự tham dự của 48.980 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Từ đó, các cấp ủy, đơn vị, tổ chức Đảng cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá cần tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Trong thời gian qua, Ban TG Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao làm trưởng đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05. Ban TG Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung học tập và làm theo Bác, được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng quý, hằng năm… Nhờ đó mà việc triển khai Chỉ thị 05 được nghiêm túc, hiệu quả.

Ban TG Tỉnh ủy cũng đã thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.000 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở tất cả các cấp. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và liên tục, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu của các cấp ủy Đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Song song đó, thời gian qua, Ban TG Tỉnh ủy còn triển khai phát động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút nhiều tác giả tham gia, với nhiều bài viết có lập luận chặt chẽ, mang đậm tính thực tiễn đã góp phần tích cực lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm mới trong toàn xã hội.

CHỦ ĐỘNG, NÂNG CAO TÍNH THUYẾT PHỤC

Trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, tinh vi; sức ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội, thời gian qua, Ban TG Tỉnh ủy đã quan tâm, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đã tổ chức tập huấn hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp với 254 đại biểu tham dự… Ban TG Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo, định hướng trong công tác quản lý báo chí, xuất bản, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Tong 6 tháng đầu năm 2023, Ban TG Tỉnh ủy Tiền Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 22 văn bản, gồm 10 kế hoạch, 3 công văn chỉ đạo, 1 quyết định, 8 báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban TG Tỉnh ủy kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác TG và phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; trong thời gian tới, Ban TG Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác TG trên khắp các lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo… bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung tăng cường công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng khóa XIII; nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XI và trong từng lĩnh vực công tác TG; phát huy vai trò tiên phong, chủ động của ngành TG trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quyết tâm bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tăng cường “phủ xanh” thông tin tích cực trên báo chí và trên các nền tảng mạng xã hội; không để khoảng trống thông tin cho các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng…

Cùng chủ đề

Tác phẩm Tắm mưa tuổi thơ

- Tác giả: Trần Kim Thùy - Ngày tham dự: 19/07/2024 ...

Giá gạo biến động trái chiều; giá lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định với mặt hàng lúa. Giá gạo tăng 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung giao dịch chậm, gạo nguyên liệu xô về ít do mưa, ít gạo đẹp, gạo xấu nhiều. Cụ thể tại Sa Đéc (Đồng Tháp), nguồn về ổn...

Giảm 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền, thấp nhất 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 18/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 18/7/2024 giảm trên phạm vi hẹp và giao dịch trong khoảng 65.000 – 67.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi xuống 65.000 đồng/kg -mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay ngày...

Giá lúa đi ngang; giá gạo xuất khẩu ở mức thấp

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định với mặt hàng lúa. Giá gạo tăng 50-100 đồng với gạo nguyên liệu và giảm 100-150 đồng với gạo thành phẩm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo chào bán ở mức thấp. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung giao dịch ổn định, gạo nguyên liệu xô về nhiều. Cụ...

Top thí sinh có điểm khối C00 cao nhất cả nước năm 2024

Năm nay, khối C00 có 19 thủ khoa đạt 29,75 điểm, trong đó 13/19 em đến từ Bắc Ninh. Những thí sinh khác đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong số 19 thủ khoa khối C00, thí sinh đến từ Ninh Bình cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 57,85 điểm. Em nay đạt điểm Toán 8,8; Ngữ văn 9,75 điểm; tiếng Anh 9,8; Lịch sử 10...

Cùng tác giả

Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

 Chiều 2-8, Đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2023 do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tiếp tục có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh. Tiếp làm và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm...

Tiền Giang: Bổ sung kiến thức, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo

Sáng 2-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... Quang cảnh buổi khai giảng. Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang ghi nhận và biểu dương Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện, tương đương cùng các đồng chí có mặt...

Xuất khẩu gạo: Tận dụng cơ hội chiếm lĩnh các thị trường mới

Ngày 31/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Chỉ thị nhằm khẳng định vai trò quan trọng, giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo các...

Xuất khẩu gạo đang “nóng” lên từng ngày

Sáng 2-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (HNQT). Tham dự phiên họp còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà… Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu chủ trì...

Tiền Giang: Khẩn trương triển khai thi công các gói thầu thuộc đường tỉnh 864

 Để đảm bảo tiến độ Dự án Đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền - Dự án), bên cạnh việc tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), các gói thầu thuộc Dự án đang được khẩn trương triển khai thi công. Triển khai thi công hạng mục cầu Chợ Gạo. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang (Ban QLDA Giao thông), hiện công tác GPMB Dự án đang...

Cùng chuyên mục

Giá gạo biến động trái chiều; giá lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay ngày 18/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định với mặt hàng lúa. Giá gạo tăng 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung giao dịch chậm, gạo nguyên liệu xô về ít do mưa, ít gạo đẹp, gạo xấu nhiều. Cụ thể tại Sa Đéc (Đồng Tháp), nguồn về ổn...

Giảm 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền, thấp nhất 60.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 18/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 18/7/2024 giảm trên phạm vi hẹp và giao dịch trong khoảng 65.000 – 67.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi xuống 65.000 đồng/kg -mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay ngày...

Giá lúa đi ngang; giá gạo xuất khẩu ở mức thấp

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định với mặt hàng lúa. Giá gạo tăng 50-100 đồng với gạo nguyên liệu và giảm 100-150 đồng với gạo thành phẩm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo chào bán ở mức thấp. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung giao dịch ổn định, gạo nguyên liệu xô về nhiều. Cụ...

Top thí sinh có điểm khối C00 cao nhất cả nước năm 2024

Năm nay, khối C00 có 19 thủ khoa đạt 29,75 điểm, trong đó 13/19 em đến từ Bắc Ninh. Những thí sinh khác đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong số 19 thủ khoa khối C00, thí sinh đến từ Ninh Bình cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 57,85 điểm. Em nay đạt điểm Toán 8,8; Ngữ văn 9,75 điểm; tiếng Anh 9,8; Lịch sử 10...

Giá heo hơi hôm nay ngày 17/7/2024: Tiếp đà giảm từ 1.000

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 17/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 17/7/2024 giảm trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 66.000 – 67.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 17/7/2024 giảm 1.000 -2.000 đồng/kg Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi...

Khẩn trương huy động mọi nguồn lực triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm ĐBSCL

Khẩn trương huy động mọi nguồn lực triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm ĐBSCLChiều 13/7/2024, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Bộ, ngành và các tỉnh vùng ĐBSCL nhằm tháo gỡ vướng mắc và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Hiện nay, vùng ĐBSCL đang triển khai 5 dự án giao thông quốc gia trọng điểm,...

Vượt qua thách thức, chủ động kiến tạo, nắm bắt thời cơ cho phát triển

(MPI) – Đây là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: MPI Năm 2025 – Tạo đà cho giai đoạn 2026-2030 Hội nghị diễn ra chiều ngày 15/7/2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các địa phương....

Giá lúa tăng, giảm 100 đồng, giá gạo xuất khẩu giảm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 16/7 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: tăng 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm; giá lúa tăng, giảm 100 đồng/kg. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung nguồn về khá, giao dịch chậm, chất lượng kém do mưa. Cụ thể tại Sa Đéc (Đồng Tháp), giao dịch chậm, giá gạo ít biến động. Tại An Cư (Cái...

Miền Bắc giảm cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 16/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 16/7/2024 giảm trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 66.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 16/7/2024 giảm nhẹ trên phạm vi rộng Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm một giá, thương lái tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình đưa mức thu mua heo hơi xuống 67.000 đồng/kg...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau qua tỉnh Hậu Giang

Trên công trường dự án, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ thi công, theo đó, có thể huy động các lực lượng như thanh niên, phụ nữ tham gia hỗ trợ các đơn vị thi công. Theo Thủ tướng, cần huy động toàn dân vào cuộc, rút kinh nghiệm hay từ công trình Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, từ...

Tin nổi bật

Tin mới nhất