Trang chủPolitical ActivitiesBộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số và...

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2024


(Bqp.vn) – Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số (CĐS) và thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong Bộ Quốc phòng năm 2024.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và CĐS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại 42 điểm cầu trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo  do Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 trình bày tại hội nghị, trong năm 2023, công tác CĐS trong Bộ Quốc phòng tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy CĐS trong Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong đó, đã ban hành hệ thống các văn bản pháp lý quan trọng có tính định hướng giai đoạn và xây dựng bức tranh tổng thể về CĐS trong Bộ Quốc phòng, tiêu biểu là: Đề án CĐS, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản 2.0, danh mục cơ sở dữ liệu số trong Bộ Quốc phòng; tổ chức triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các đơn vị cấp 2 và cấp 3. Mở rộng, nâng tỷ lệ máy tính kết nối mạng máy tính quân sự cho các cơ quan, đơn vị toàn quân. Xây dựng, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin nền tảng phục vụ CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành, như: Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Thư điện tử quân sự, Hệ thông tin chỉ đạo điều hành đến 100% đơn vị cấp 2 trực thuộc; hoàn thành thử nghiệm các ứng dụng trên hạ tầng truyền dẫn không dây; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho máy tính của các cơ quan, đơn vị toàn quân và mở rộng mạng máy tính theo mô hình mạng an toàn cho các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cổng kết nối an toàn liên mạng phục vụ kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ CĐS. Tổ chức tập huấn cấp Bộ Quốc phòng và tại các cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng về CĐS cho cán bộ, nhân viên trong toàn quân. Tổ chức tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của CĐS trong tiến trình xây dựng Quân đội hiện đại với các hình thức đa dạng. Các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các chỉ tiêu, yêu cầu về CĐS đề ra trong các kế hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng trong năm 2023 cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như: Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai Đề án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp 56 dịch vụ công toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ kết quả xử lý thủ tục hành chính đúng hạn trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đạt mức cao (trên 99%); chỉ đạo Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng phục vụ triển khai Đề án 06.

Bộ Tư lệnh 86 phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và một số bệnh viện triển khai các giải pháp kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho một số lĩnh vực như: Bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh, thực thi pháp luật trên biển, quản lý khám, chữa bệnh, kiểm soát ra vào doanh trại… bước đầu đã thu được những kết quả tích cực.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả nổi bật trong CĐS và thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng năm 2023. Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Bộ Quốc phòng đã Ban hành kế hoạch CĐS năm 2024 với chủ đề “Mở rộng hạ tầng đồng bộ, rộng khắp, sáng tạo ứng dụng số, tiếp tục phát triển dữ liệu số để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành” và xác định nội dung đột phá về CĐS năm 2024, đó là “Phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực phục vụ CĐS”. Trong đó có 64 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị với các chỉ tiêu, yêu cầu kết quả và mốc thời gian cụ thể.

Cùng với hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, Bộ Quốc phòng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn phục vụ quản lý, triển khai, thúc đẩy CĐS trong Bộ Quốc phòng; triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ CĐS; triển khai mạng máy tính quân sự tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức ứng dụng Cổng kết nối an toàn thông tin liên mạng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng số đồng bộ, liền mạch, an toàn phục vụ CĐS; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục phát triển ứng dụng số đi đôi với dữ liệu số; đảm bảo an toàn thông tin về CĐS; đồng thời tích cực tuyên truyền về CĐS.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2024, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch thực hiện gồm 40 nội dung cụ thể thuộc 5 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06 và các văn bản liên quan; nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để khai thác, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong khai thác, phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư. Đồng thời tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia về dân cư trong Bộ Quốc phòng…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu, bảo đảm thiết bị bảo mật cơ yếu theo lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên cho các đơn vị điểm thuộc đề án CĐS. Cục Nhà trường chủ trì, tạo đột phá về nội dung đào tạo CĐS trong các học viện, nhà trường Quân đội; ứng dụng, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tuyển sinh quân sự 2024. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 tạo đột phá trong khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiệm vụ quản lý biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh… Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CĐS và thực hiện Đề án 06.

Nguyên HảiNguồn

Cùng chủ đề

Hàng chục ngôi nhà cổng vòm nằm trong ngách dài chưa tới 100m ở Hà Nội

(Dân trí) - Khoảng 20 căn nhà nằm kế sát nhau đều thiết kế cổng vòm bằng gỗ hoặc sắt, sơn màu nâu trầm trong ngách 5/1 phố Từ Hoa (Hà Nội) dài chưa tới 100m. Ngách 5/1 phố Từ Hoa (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có chiều rộng khoảng 2m, chiều dài chưa tới 100m, nổi bật với kiến trúc và thiết kế đồng bộ. Khoảng 20 căn nhà trong con ngách nhỏ này đều được thiết kế...

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả rà soát hệ thống VBQPPL tại kỳ họp thứ 7

Chiều 22/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết...

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược QĐND Việt Nam thời kỳ mới”. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt...

Nhiều cơ hội cho sinh viên làm việc tại tổ chức phi chính phủ

Ngày 25-3, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ (NGO), các đại học trong và ngoài nước đã có mặt tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), đưa ra nhiều góc nhìn xây dựng nguồn nhân lực trẻ ngành công tác xã hội. Từ năm 2016, ngày 25-3 được Thủ tướng...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều...

(Bqp.vn) - Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và đại diện chỉ huy các phòng, ban thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.Đại tá Nguyễn Đức Hải...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược QĐND Việt Nam thời kỳ mới”. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều...

(Bqp.vn) - Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và đại diện chỉ huy các phòng, ban thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.Đại tá Nguyễn Đức Hải...

Bộ Tổng Tham mưu tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

(Bqp.vn) - Tối 21/3, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023 và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 23. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Các đại biểu tham dự...

Bài đọc nhiều

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Bqp.vn) - Sáng 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ...

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội

(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội. Dưới đây là nội dung Thư của Đại tướng Phan Văn Giang: Thân ái gửi cán bộ, đoàn viên, thanh...

Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành trọng trách của cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc đắc lực, tin cậy của Quân ủy...

(Bqp.vn) - Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 34/SL quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng, gồm có Văn phòng và các cục chuyên môn. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên xác định tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng và ngày 25/3 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị về quy hoạch các trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị báo cáo dự thảo quy hoạch các trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu...

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/3 – 23/3/2024

Xây dựng Công an xã, thị trấn thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước; Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần...

Cùng chuyên mục

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả rà soát hệ thống VBQPPL tại kỳ họp thứ 7

Chiều 22/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết...

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược QĐND Việt Nam thời kỳ mới”. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều...

(Bqp.vn) - Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng về triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng và đại diện chỉ huy các phòng, ban thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng.Đại tá Nguyễn Đức Hải...

Bộ Tổng Tham mưu tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

(Bqp.vn) - Tối 21/3, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023 và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 23. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Các đại biểu tham dự...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị về đào tạo nhân lực chuyển đổi số tại Học viện Kỹ thuật mật mã

(Bqp.vn) - Sáng 13/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số tại Học viện Kỹ thuật mật mã. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Sau khi nghe báo cáo của Học viện Kỹ thuật mật mã và ý kiến của các đại biểu...

Mới nhất

Ngao du đầm Vân Long, ngắm đảo cò độc đáo của Ninh Bình

Ninh Bình - Du khách khám phá đầm Vân Long sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền nan mộc mạc, thả mình vào thiên nhiên hoang sơ và ngắm nhìn cò bay lượn... Laodong.vn Nguồn

Đắk Nông thu hút đầu tư trên 3 trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và du lịch

Đắk Nông thu hút đầu tư trên 3 trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và du lịchTỉnh Đắk Nông đã thu hút được 476 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 81.000 tỷ đồng; sẽ tập trung thu hút đầu tư trên 3 trụ cột là công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. ...

Gắn biển Công trình thanh niên xây dựng cầu Tô Lịch tại huyện Thường Tín

Đây là hoạt động trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2024, đồng thời nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).  Tham dự chương trình Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung...

Đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% từ ngày 1/7/2024

Đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% từ ngày 1/7/2024Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 6% so...

Mới nhất