Multimedia

Vinh quang Việt Nam 2023: Người thầy hơn 20 năm tìm cách để học...

Vinh quang Việt Nam 2023 - Sáng tạo là một trong những năng lực quan trọng, cần có với mỗi con người. Đây cũng là...

Vinh quang Việt Nam 2023: GS Lê Văn Quảng – Bệnh viện K xứng...

Vinh quang Việt Nam 2023 - GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương luôn trăn trở để tạo những đột phá...

Vinh quang Việt Nam 2023: Thiết tha cống hiến vì cộng đồng

Vinh dự, tự hào cùng với bồi hồi, xúc động là cảm xúc của những cá nhân, tập thể được tôn vinh trong Chương...

Tin nổi bật