Trang chủPolitical ActivitiesBổ sung nội dung về đấu giá biển số xe trong dự...

Bổ sung nội dung về đấu giá biển số xe trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trong đó, dự thảo luật đã bổ sung Điều 37 về Đấu giá biển số xe.

Theo đó, Căn cứ để đưa Điều 37 vào dự thảo Luật:

+ Theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Đấu giá tài sản, Luật Giao thông đường bộ… thì kho số quản lý phương tiện giao thông đường bộ (biển số xe) là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc khai thác kho biển số xe gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý như: Chưa có cơ sở pháp lý về việc cấp biển số xe thông qua đấu giá; chưa có quy định về quản lý biển số trúng đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; xác định giá khởi điểm… Qua nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về khai thác quản lý tài sản công Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (nền màu trắng, chữ và số màu đen) từ ngày 15/9/2023 đến hết tháng 02/2024. Kết quả, sau 05 tháng triển khai thực hiện đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành 15.185 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành là hơn 2 nghìn tỷ đồng; trong đó, đã 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp với số tiền gần 1,4 nghìn tỷ đồng; việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

+ Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, công tác đăng ký xe đã phân cấp triệt để đến Công an cấp huyện, cấp xã đủ điều kiện, nhằm giảm số lần đi lại và thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch các thủ tục, lệ phí đăng ký, cấp biển số. Đặc biệt là nghiên cứu chuyển từ phương thức cấp và quản lý biển số xe theo phương tiện sang cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, tiếp nhận và sử dụng dữ liệu điện tử qua cổng dịch vụ công để thực hiện đăng ký, cấp biển số xe, đáp ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ.

+ Việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 được thực hiện đến tháng 7/2026 (thời điểm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nếu được thông qua vừa có hiệu lực thi hành), sau tháng 7/2026 nếu có tiếp tục thực hiện phải sửa Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mặt khác việc đấu giá biển số xe mới chỉ áp dụng thí điểm đối với biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, chưa áp dụng rộng rãi đối với các loại biển số xe ô tô khác và biển số xe mô tô, xe gắn máy nên chưa đáp ứng hết được nguyện vọng của người dân có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích.

Việc luật hoá quy định của Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành về việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

Điều 37. Đấu giá biển số xe (trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ):

1. Biển số xe đưa ra đấu giá là số biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 36 Luật này.

2. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu; giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định cụ thể giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá.

3. Tiền đặt trước không thấp hơn giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá.

4. Bước giá bằng 10% giá khởi điểm.

5. Đấu giá biển số xe được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến.

6. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá biển số xe thì được xác định là người trúng đấu giá biển số xe.

7. Người trúng đấu giá biển số xe có các quyền sau đây:

a) Được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá;

b) Được đăng ký biển số xe trúng đấu giá gắn với phương tiện thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá hoặc nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức trúng đấu giá;

c) Được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn với biển số xe trúng đấu giá;

d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá thì người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

8. Người trúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe không nộp hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá thì biển số xe trúng đấu giá được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền đặt trước;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định xác nhận biển số xe trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe không thực hiện thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe trúng đấu giá được đấu giá lại và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

c) Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá;

d) Người tham gia đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá, người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá thì không được nhận lại tiền đặt trước và không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng.

9. Đăng ký xe và biển số xe trúng đấu giá sau khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá được quản lý, cấp, thu hồi theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

10. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

11. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe.

 

Hoà Bình – Cổng TTĐT Bộ Công an

Nguồn: https://bocongan.gov.vn/pbgdpl/van-ban-moi/bo-sung-noi-dung-ve-dau-gia-bien-so-xe-trong-du-thao-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-t1378.html

Cùng chủ đề

Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người nhà nạn nhân vụ 4 du khách Việt tử...

NDO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của phía Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân.   Đoàn 6 xe cứu thương đưa các thi thể rời khách sạn đến bệnh viện Chulalongkorn để thực hiện việc khám nghiệm tử thi. (Ảnh: XUÂN SƠN) Thủ tướng Chính phủ Phạm...

Tiền nợ thuế của Hải Hà Petro đã vượt ngưỡng 1.900 tỉ đồng

Đáng chú ý, sau rất nhiều lần, nhiều đợt Cục Thuế tỉnh Thái Bình ban hành các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền gửi tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước, tổng số nợ thuế của Hải Hà Petro càng ngày càng tăng lên.Đơn cử, tính đến thời điểm cuối tháng 12.2023, số tiền thuế phí Hải Hà Petro nợ ngân sách Nhà nước là hơn...

Bộ trưởng Công an: Biến thách thức an ninh mạng thành động lực phát triển

Đánh giá an ninh mạng Việt Nam còn nhiều thách thức, thị trường an ninh mạng trong nước vẫn non trẻ, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cần tận dụng tối đa cơ hội, kiến tạo nền công nghiệp an ninh mạng.   Bộ trưởng Lương Tam Quang tại phiên họp của Hiệp Hội An ninh mạng quốc gia. Chiều tối 16/7, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia...

Công bố quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Buổi lễ vinh dự đón...

Cảnh sát đặc nhiệm và những mục tiêu cách xa ‘hàng cây số’

(Dân trí) - Một trong những nội dung trong đợt huấn luyện nâng cao của cảnh sát đặc nhiệm là bắn súng. Với súng bắn tỉa, các chiến sĩ sẽ luyện tập với bia mục tiêu khoảng cách từ vài trăm mét đến vài km. Khoảng gần 2 tháng qua, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đang trong đợt huấn luyện nâng cao đặc biệt. Trong...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với 03 sĩ quan Công an nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hoà...

Ngày 19/6/2024, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử sĩ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ đối với 03 sĩ quan CAND đi thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ UNMISS năm 2024. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, việc ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với công tác PCCC&CNCH đã được xác định trong các văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết...

Gần 300 đơn vị máu được hiến tặng trong Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2024 của Công an tỉnh Bắc...

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, vận động hiến máu Công an tỉnh; Nguyễn Duy Bảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang; hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu đợt I năm 2024 đến từ các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Thời gian qua, Ban Thanh...

Bài đọc nhiều

6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok, nghi bị đầu độc

Cảnh sát Thái Lan xác nhận 6 người Việt tử vong trong một khách sạn ở Bangkok, 2 người trong đó cũng mang quốc tịch Mỹ. Tuổi Trẻ Online cập nhật. 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok, thủ tướng Thái Lan đến hiện trường chỉ đạo điều tra - Nguồn video: AMARINTV - PPTV HD 36 Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Tư lệnh cảnh sát Thái Lan, đại tướng Torsak Sukwimol, có mặt tại hiện trường...

Quảng Bình được tạp chí Mỹ tôn vinh là điểm đến đẹp nhất thế giới

Ngày 17/7, Sở Du lịch tỉnh Quàng Bình cho biết, mới đây tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure ca ngợi Quảng Bình là 1 trong 13 điểm đến đẹp nhất thế giới. Theo Travel+Leisure, Quảng Bình là địa phương tuyệt đẹp của Việt Nam, nơi du khách sẽ được lạc vào hệ thống hang động kỳ vĩ, những con sông, ngọn suối nên thơ.   Theo đó, tạp chí Travel+Leisure đã lựa chọn danh sách những điểm đến trong mơ...

Hội An lọt tốp 4 những thành phố tốt nhất thế giới

Tạp chí du lịch danh tiếng Travel+Leisure vừa công bố danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới, trong đó phố cổ Hội An của Việt Nam xếp thứ 4. Chiều 16.7, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel+Leisure vừa công bố danh sách 25 thành phố tốt nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó, Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam...

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30

Ngày 16/7, tại Trung tâm quốc tế về Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) chính thức khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30 ( VSOP30), thu hút 34 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia.   Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30 thu hút nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Trường học VSOP30 quy tụ...

Travel + Leisure chọn Quảng Bình là 1 trong 13 điểm đến đẹp nhất thế giới

Với nhiều hệ thống hang động được vinh danh, tỉnh Quảng Bình vừa được tạp chí Travel + Leisure chọn là 1 trong 13 điểm đến đẹp nhất thế giới. Ngày 17.7, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết tạp chí Travel + Leisure vừa chọn Quảng Bình là 1 trong 13 điểm đến đẹp nhất thế giới. Quảng Bình được Travel + Leisure ca ngợi là một địa phương có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp của Việt Nam với hệ thống hang động bí ẩn, các...

Cùng chuyên mục

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo TTXVN, ngày 18-7, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo về thông báo của Bộ Chính trị tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Quochoi.vn Tuổi Trẻ Online xin đăng nguyên văn thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán...

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

NDO - Sáng 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh (Hội đồng) nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Hội đồng.   Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và...

Thủ khoa 2 khối nhận 6 giấy báo trúng tuyển trước khi có kết quả thi

(Dân trí) - Học tập qua bạn bè là "bí kíp vàng" giúp nam sinh Vũ Hoàng Hải xuất sắc trở thành thủ khoa 2 khối A và A1 của thành phố Đà Nẵng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Gia đình em Vũ Hoàng Hải, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), vẫn chưa hết bất ngờ khi biết tin em đạt thủ khoa cả 2 khối A và A1 trong kỳ thi tốt...

Bộ Chính trị trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Dân trí) - Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý tặng cho cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng. Huân chương này được Bộ Chính trị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo thông tin từ VTV. Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth

Mở đầu buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long hoan nghênh chuyến công tác tới Việt Nam lần này của Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth, vui mừng khẳng định mối quan hệ kinh tế, thương mại trong tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những bước phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất, đặc biệt sau sự kiện hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đối...

Mới nhất

Tổng Bí thư được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.Ngay sau khi Bộ Chính trị có...

Xây dựng Hòa Bình lãi kỷ lục, thanh lý tài sản góp công lớn

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2024 với doanh thu giảm nhẹ, nhưng lợi nhuận tăng vọt lên mức kỷ lục kể từ khi niêm yết đến nay.Cụ...

Cắt nước một khu công nghiệp tại Bà Rịa

Ngày 18.7, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) có văn bản báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ngừng cấp nước hoàn toàn cho Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2 - chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa...

Mới nhất