Trang chủVăn hóa - Xã hộiGiáo dụcCấp ủy Đảng có vai trò quan trọng đối...

Cấp ủy Đảng có vai trò quan trọng đối với đổi mới giáo dục, đào tạo


Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại TP Hồ Chí Minh”.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Hồng Sơn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hoàng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn và Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chủ trì hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong cho biết, với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo của Thành phố. Từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo của TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Ngân sách đầu tư vào giáo dục – đào tạo tăng hàng năm, đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ở các ngành học, bậc học; công tác đổi mới quản lý giáo dục đào tạo ngày càng đạt hiệu quả tích cực; công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thành phố đã phát huy tốt vai trò phối hợp của gia đình với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; việc xã hội hóa giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực. Hệ thống giáo dục đào tạo ngoài công lập và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hệ thống các trường đại học, trong đó có Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, cả nước…

“Những thành tựu này vừa là cơ sở để nâng cao hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo Thành phố, vừa là động lực góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong, thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đồng thời đây cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau nhìn nhận, đánh giá rõ hơn những kết quả cụ thể trong lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, đánh giá kết quả đạt được, mô hình mới, cách làm hay; hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, các chuyên gia đầu ngành, các cơ sở giáo dục từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học trong thành phố… trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, tổ chức, quản lý ngành; điều hành, quản trị trường học; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy – học và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; mở ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục bàn bạc, trao đổi.

Tại Hội thảo lần này, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 41 tham luận từ các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên… Cùng với đó, tại Hội thảo, cũng đã có nhiều ý kiến đã được chia sẻ. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại TP Hồ Chí Minh;  Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong các trường học và công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giảng viên, giáo viên các trường học. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ các mô hình, cách làm, giải pháp hay và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: thực hiện tự chủ đại học, các vấn đề đổi mới trong công tác giảng dạy, học tập; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy mối quan hệ giữa cấp ủy và hội đồng trường, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Là địa phương điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 29, ông Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục – đào tạo của quận là đơn vị năng động, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý. Đội ngũ nhà giáo cơ bản có trình độ đào tạo đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh học hai buổi/ngày cao. Các cơ sở giáo dục phát huy vai trò tiên phong, tích cực, mạnh dạn đổi mới với chương trình giáo dục nhà trường, có nhiều giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học hiện đại. Hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Ở góc độ trường đại học, theo Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, với sứ mệnh là một cơ sở đào tạo giáo viên quan trọng hàng đầu ở khu vực phía Nam, nhà trường xác định trách nhiệm rất lớn trong công cuộc đổi mới giáo dục – đào tạo theo Nghị quyết 29. Nhà trường đặc biệt quan tâm công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Kết luận Hội thảo, Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở các trường, địa phương cần nhiều yếu tố, trong đó trọng tâm là học thuật, tài chính và đội ngũ giáo viên. Thông qua hội thảo lần này, giúp đúc kết những bài học kinh nghiệm, giải pháp góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 29 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, đồng thời sẽ tổng hợp để tham mưu  cho lãnh đạo Thành phố để kịp thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này trong thời gian sắp tới./..Nguồn

Cùng tác giả

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

Tối 22/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 tổ chức trao giải cho các tập thể, cá...

Thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng

Công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nêu rõ: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã...

Chốt danh sách 22 nữ cầu thủ tham dự Vòng loại 2 Olympic Paris 2024

Chủ nhật, 22/10/2023 21:31 (GMT+7) ...

Tự hào ngày lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân năm 2023

Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đinh Văn Châu, Quyền Hiệu trưởng; TS Nguyễn Lê Cường, Phó Hiệu trưởng; TS Dương Trung Kiên,...

Nguồn bổ sung nước chưa ổn định, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo khẩn

Trong đó, báo cáo có đề xuất 5 nhiệm vụ nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước. Đó là:  Đôn đốc các nhà đầu tư tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thành...

Tin cùng chuyên mục

Thầy giáo vỡ mộng ‘đào tạo nhân tài’ khi mở trường tư

Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa từng nghĩ giáo dục là đào tạo học sinh giỏi, tài năng nhưng nhận ra sai lầm khi mở trường tư, học trò ban đầu toàn "kém, quậy phá". Tại hội thảo về trường...

Trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Dự thảo Thông tư quy...

Không nóng vội, tránh tạo áp lực

Học sinh TP.HCM tham gia các hoạt động tạo sự hứng khởi đầu năm học Bộ tiêu chí hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa...

Phụ huynh phẫn nộ vì muốn tra điểm thi của con phải đóng tiền

Sự việc xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Thực nghiệm huyện Ân Dương, TP Ba Trung (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Theo đó, phụ huynh sẽ phải đóng tiền mua app tra cứu điểm thi của con...

Học Ngôn ngữ Anh ra trường có dễ xin việc?

Theo thống kê, cả nước hơn 80 trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương,...

Mất định hướng về ngành Công nghệ Vật liệu

Em đậu ngành Công nghệ Vật liệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, nhưng hiện rất hoang mang về việc làm sau khi ra trường. Trúng tuyển vào ngành đã đăng ký...

Tin nổi bật

Tin mới nhất