Trang chủPolitical ActivitiesChỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần...

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/3 – 23/3/2024

Xây dựng Công an xã, thị trấn thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước; Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/3 – 23/3/2024.

Xây dựng Công an xã, thị trấn thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở 

Để đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện, đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị trong Công an nhân dân nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới năm 2024.

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 theo nhiệm vụ được phân công và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ…

Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát, đánh giá các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước được tổ chức ngày 19/03/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Quyết định số 990/QĐ-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.

Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; sớm hoàn thành việc biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền Luật; theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước; tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước trong Công an nhân dân và các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện xây dựng mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; Quyết định của Bộ trưởng về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật chip điện tử và tích hợp, lưu trữ thông tin trong chip điện tử; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tài liệu bảo an, chống làm giả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, bảo đảm cập nhật đầy đủ các quy định mới của Luật Căn cước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật…

Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nắm vững các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề mang tính chiến lược về công tác xây dựng pháp luật xác định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 19 ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2024.

Đối với nhiệm vụ xây dựng 10 dự án luật theo Kế hoạch triển khai Kết luận số 19, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng cần quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, tìm cách tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cán bộ, ngành, các cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án luật; tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật, nghiên cứu kỹ lưỡng, dự đoán, đánh giá được hết những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ sớm có phương án giải quyết…

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024
Phát biểu tại Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024 khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng; cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư, ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát các hồ sơ thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, gửi hồ sơ về cơ quan chức năng để thẩm định; rà soát việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định. Duy trì giao ban định kỳ hàng tuần. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong triển khai, thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về lĩnh vực hậu cần, tài chính, xây dựng…

* Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Kỳ họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định…

Ban biên tập – Cổng TTĐT Bộ Công an 

Cùng chủ đề

Ngắm các ‘bông hồng thép’ tập luyện diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, hơn 170 "bông hồng thép" thuộc khối nữ cảnh sát vẫn hăng say luyện tập để chuẩn bị diễu binh trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những ngày này, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), hơn 800 cán bộ, chiến sỹ công an đang hăng say luyện tập diễu binh, diễu hành để thực hiện trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến...

Tạm hoãn xuất cảnh 5 giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An

Hôm nay 22/3, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc "Tạm hoãn xuất cảnh" đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh gồm ông Nguyễn A.B. (SN 1974), Giám đốc Công ty CP dịch vụ địa ốc Vân Hưng Phát, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu; ông Trần V.P. Giám...

Bộ Công an đề xuất 9 nhiệm vụ, 5 quyền hạn của lực lượng CSGT

CSGT xử lý những hành vi vi phạm gì?Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) đưa ra những đề xuất mới (so với Thông tư số 32/2023/TT-BCA và một...

Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bài đọc nhiều

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Bqp.vn) - Sáng 22/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ...

Báo nước ngoài gợi ý những điểm đến hàng đầu ở miền Trung Việt Nam

Trang web du lịch Hindustan Times của Ấn Độ gợi ý du khách nên khám phá những điểm đến mang tính biểu tượng hàng đầu trên khắp miền Trung Việt Nam, từ phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn đến thành phố biển hiện đại Quy Nhơn. Hội An được mệnh danh là nơi giao thoa của các nền văn hóa khi các thương gia từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tư, Nhật Bản và Châu Âu, đến...

Hương sắc hoa lê, hoa gạo rực rỡ tô sáng bức tranh vùng cao Đông Bắc

(Dân trí) - Mỗi dịp tháng 3, vẻ đẹp của vùng núi cao Hà Giang lại được tô điểm thêm bởi màu sắc của các loài hoa như hoa lê, hoa gạo... tạo nên bức tranh rực rỡ, trữ tình. Mỗi dịp tháng 3 đến, tại Bắc Hà (Lào Cai), hoa lê phủ trắng khắp các thung lũng, trên đồi cao hay trên các nẻo đường. Một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn chính là các...

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội

(Bqp.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội. Dưới đây là nội dung Thư của Đại tướng Phan Văn Giang: Thân ái gửi cán bộ, đoàn viên, thanh...
18:51:29

Phượng tím Đà Lạt – vẻ đẹp của sự hoài niệm

Đến với Đà Lạt vào dịp này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng màu tím của hoa phượng nhuộm khắp các con đường, góc phố. Đây là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt mang vẻ đẹp gợi nhớ những hoài niệm, mộng mơ làm ngất ngây người dân và du khách thập phương. Nguồn gốc xuất xứ của loài hoa cũng là một câu chuyện thú vị của những con người đã góp phần đưa loài hoa này trở...

Cùng chuyên mục

Báo thế giới: ‘Việt Nam nắm giữ mọi danh hiệu cao quý nhất của billiards’

(Dân trí) - Trong vòng chưa đến một năm, billiards Việt Nam vô địch đủ các danh hiệu từ cá nhân cho đến đồng đội carom 3 băng thế giới. Điều này khiến cho truyền thông quốc tế thán phục. Trang Kozoom chuyên viết về billiards thốt lên: "Việt Nam nắm giữ mọi danh hiệu lớn của billiards thế giới. Hành trình chinh phục đỉnh cao nhất toàn cầu của người Việt Nam đến đây đã hoàn tất". "Việt Nam đã...

13 năm bánh mì vào từ điển Oxford

Ở bất cứ đâu, khi hai chữ 'banh mi' bật lên thì biết ngay người ta đang nói đến ổ bánh mì Việt Nam. Đó là món ăn mà người nước ngoài muốn thưởng thức thì phải nói bằng tiếng Việt. Người Việt ăn bánh mì quanh năm suốt tháng không chán, hoa hậu H'Hen Niê (trong ảnh) cũng không ngoại lệ - Ảnh: DUYÊN PHAN Người Việt ăn cơm ăn xôi, văn minh Việt Nam là văn minh ngàn năm...

Thứ trưởng Lương Tam Quang đến thăm và làm việc với các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm...

Chiều ngày 24/3/2024, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Xu-đăng. Đồng chí...

Hai học sinh Phú Yên đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng nói xanh

Võ Thế Dũng và Lê Đình Bảo Ngọc (học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói xanh năm 2023. Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói xanh năm 2023 do Tập đoàn Vingroup tổ chức diễn ra từ 24.2 đến 24.3 với sự tham gia của 201 thí sinh trong cả nước. Vượt qua 118 đội tại 2 điểm thi Hà Nội...

Nguyễn Việt Trung – tài năng piano trẻ của Việt Nam và thế giới

Ngày 29/3, Nguyễn Việt Trung, nghệ sĩ đàn piano trẻ nổi tiếng sẽ cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (dàn nhạc quốc tế quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới) biểu diễn tại Hà Nội trong buổi hòa nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc lỗi lạc S.Rachmaninoff. Nghệ sĩ đàn piano trẻ Nguyễn Việt Trung. Nguyễn Việt Trung sinh năm 1996, tại Hà Nội. Sớm bộc lộ tài năng âm nhạc, năm lên 7 tuổi,...

Mới nhất

Thứ trưởng Lương Tam Quang đến thăm và làm việc với các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm...

Chiều ngày 24/3/2024, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và...

Hai học sinh Phú Yên đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng nói xanh

Võ Thế Dũng và Lê Đình Bảo Ngọc (học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) vừa đoạt giải nhì trong cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói xanh năm 2023. Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói xanh năm 2023 do Tập đoàn Vingroup tổ chức diễn ra từ 24.2 đến 24.3 với...

Mới nhất