Trang chủNewsChính trịĐảng Cộng sản Việt Nam và những trang sử hào hùng, vẻ...

Đảng Cộng sản Việt Nam và những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc

Tiến trình chính trị nước ta kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đến nay luôn đồng hành cùng tiến trình phát triển dân tộc. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta hết đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, làm nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, tiếp tục vững bước vào đầu thế kỉ XXI đầy khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Dẫn dắt dân tộc trên con đường phía trước

Ngót gần trăm năm nô lệ, Việt Nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới lần lượt bước lên vũ đài chính trị và trở thành hình mẫu của phong trào giải phóng dân tộc và nhân loại tiến bộ của thế kỉ XX.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 khẳng định đường lối lãnh đạo tài tình của Đảng ta trước bối cảnh đầy biến động lúc bấy giờ. Nền dân chủ cộng hòa đầu tiên của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á mở ra kỉ nguyên mới của thời đại, kỉ nguyên của độc lập dân tộc, dân chủ ở các nước Á – Phi – Mỹ Latinh và trên toàn thế giới.

Trong những cuộc kháng chiến cứu quốc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần lượt các chỉ mốc lịch sử được viết lên đầy oai hùng và bi tráng. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đại thắng mùa Xuân năm 1975, non sông thu về một mối, sạch bóng quân thù trên dải đất hình chữ S.

Trong thời đại mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục là lực lượng chính trị duy nhất có đủ trí tuệ và bản lĩnh tiếp tục dẫn dắt dân tộc trên con đường phía trước.

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, bằng tất cả sự khiêm tốn của mình, Việt Nam có quyền tự hào rằng, “chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như hiện nay”.

Sự dũng cảm, đoàn kết trên nền tảng sức mạnh và sự đồng thuận của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hun đúc nên ý chí, khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong tương lai. Đó cũng chính là mạch nguồn chỉ dẫn Đảng ta quyết tâm thực hiện các mục tiêu vì dân tộc và thực tiễn đã chứng minh, Đảng với vai trò cầm lái đưa đất nước vượt qua bao chông gai, thác ghềnh trong quá khứ để tiến cùng thời đại.

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Với bản năng tự thân cùng truyền thống văn hóa và kinh nghiệm dày dặn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn thể hiện tinh thần đổi mới, tiên phong trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền trên cơ sở nắm vững những nguyên tắc, chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhân tố giúp Đảng luôn vững vàng trước những biến động của thời cuộc.

Những thập niên đầu thế kỉ XXI, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động hoạch định được đường lối phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược bảo vệ Tổ quốc chắc chắn, từ sớm, từ xa. Như vậy, có thể thấy, qua thực tiễn 94 năm lãnh đạo, cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần làm phong phú lý luận về vai trò của một Đảng cách mạng chân chính, xứng đáng với tên gọi “Đảng là đạo đức, là văn minh”.

Nhiều thành tựu to lớn đã đạt được qua gần 40 năm Đổi mới, thế và lực của nước ta được nâng lên, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, Nhà nước quan tâm chăm lo đời sống văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững, vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế được đề cao, coi trọng.

Tuy nhiên, trước mặt trái, cám dỗ của nền kinh tế thị trường, không ít cán bộ, đảng viên bị “phơi nhiễm” các căn bệnh về thói hư, tật xấu dẫn tới tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhiều người đã vi phạm pháp luật.

Vì vậy, trong tình hình mới, một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu cấp thiết, cần kíp, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta phát động, sau một thời gian thu được nhiều kết quả to lớn.

Trên tinh thần trị bệnh cứu người và truyền thống nhân văn sâu sắc “chặt cành sâu mọt để cứu cả thân cây”, một lần nữa Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện bản lĩnh tiên phong, tiến công liên tục vào “giặc nội xâm” kiên trì, bài bản; không ngừng hoàn thiện tư duy và lý luận về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Thực tế, cuộc đấu tranh này đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược góp phần ngăn chặn, đầy lùi những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, củng cố niềm tin trong nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Trên nền tảng cấu trúc chính trị vững chắc, quyền lực nhà nước có sự kiểm soát, phân công và phối hợp, hệ thống chính trị thường xuyên đổi mới, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh. Đảng Cộng sản Việt Nam – trung tâm của đời sống chính trị nước nhà – tiếp tục đồng hành cùng dòng chảy của dân tộc.

Trên nền tảng hệ lý luận tư tưởng, đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ lãnh đạo đất nước phát triển hùng cường, đưa dân tộc vươn lên một tầm cao mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam với thắng lợi vẻ vang sẵn sàng bước vào nhịp tiếp theo đưa dân tộc ta viết thêm những bản hùng ca mới, luôn xứng đáng với khẳng định “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” mà Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh./.

Cùng chủ đề

Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?

5. Ông được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm Thơ thế giới vào năm nào?A2000B2001Từ 1984, ông làm Bộ trưởng đặc trách công tác văn hoá thông tin trực thuộc hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông từng là Phó chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó chủ tịch hội đồng chỉ đạo...

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO - Ngày 26/2, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN Đây là sự kiện quan trọng góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn...

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam

Tại Cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, quốc...

Tổng Bí thư Việt Nam, Lào chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng

Ngày 26.2, tại thủ đô Hà Nội, đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác...

Phản bác các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một mùa xuân đang đến với mọi người mọi nhà, trong không khí hân hoan chúng ta lại  cùng nhớ về một mùa xuân cách đây 94 năm, vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờigần trọn một thế kỷ, Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thẳng lợi khác. Và xin nhắc lại phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Không chỉ Maldives, Phuket hay Bali, thiên đường nghỉ dưỡng hạng sang đang gọi tên Phú Quốc

“MỘT HÒN ĐẢO NGÀN TRẢI NGHIỆM, VỪA SANG TRỌNG VỪA KHÁC BIỆT, LÀ NƠI LÝ TƯỞNG MÀ DU KHÁCH NÊN LỰA CHỌN CHO KỲ NGHỈ CỦA MÌNH” NHỮNG DÒNG MÔ TẢ NGẮN CỦA TRANG TIN UY TÍN NƯỚC PHÁP DEMOTIVATEUR ĐÃ PHẦN NÀO PHÁC HỌA CHÂN DUNG PHÚ QUỐC - “ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN ĐẢO SANG TRỌNG HÀNG ĐẦU CHÂU Á” HIỆN NAY. Hòn đảo của những khu nghỉ dưỡng sang trọng Tại lễ trao giải World Travel Awards khu...

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh tại núi Bà Đen, Tây Ninh

TỪ NGÀY 28-30/3 (NHẰM NGÀY 19-21/2 M LỊCH), LỄ VÍA QUÁN THẾ M BỒ TÁT ĐẢN SINH SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC THIÊNG LIÊNG TRÊN ĐỈNH NÚI BÀ ĐEN, TÂY NINH. Dịp này, chương trình nghệ thuật quy mô mang tên “Tây Ninh – khúc hát tự hào” do báo Nhân Dân kết hợp với UBND Tỉnh tổ chức cũng sẽ diễn ra tối 30/3 ngay khu vực quảng trường ga đi cáp treo tại chân núi Bà Đen, với sự...

Bài đọc nhiều

Quyền Chủ tịch nước chia buồn với Tổng thống Putin sau vụ khủng bố ở Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Sáng 23/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Nga cùng với gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất". Việt Nam lên án mạnh mẽ...

‘Huyện Cô Tô lưu ý phát triển thế mạnh dịch vụ, du lịch’

Mở đầu phần Lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển huyện Cô Tô.Huyện đảo Cô Tô ở vị trí cửa ngõ tiền tiêu, “phên giậu” vùng Đông Bắc...

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 2 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, chỉ định và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Chủ tịch TPHCM bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM, bổ nhiệm bà Đinh...

Vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan

Trải qua 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì, phát triển tốt đẹp. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong trả lời phỏng...

Mở rộng hợp tác giữa Việt Nam-Philippines trong lĩnh vực giáo dục

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh cũng như văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, đồng thời, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới trên kênh nghị viện. Phó Chủ...

Cùng chuyên mục

Tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ dân sinh

Theo Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn, trong 2 năm 2022 và 2023, Hòa Vang được giao triển khai thực hiện 8 dự án nhóm C, trong đó, có 2 dự án đã hoàn thành, 6 dự án đang thi công. Năm 2024 được giao làm chủ đầu tư 39 dự án, với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Hiện, có 2 dự án chậm tiến độ kéo dài trên 3 năm, đều...

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 2 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, chỉ định và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Chủ tịch TPHCM bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM, bổ nhiệm bà Đinh...

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Pháp tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng được củng cố và phát triển. Theo Chủ tịch Lê Trung Chinh, hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung ưu tiên phát triển các lĩnh vực trọng tâm như: du lịch, bất động sản nghĩ dưỡng, công nghệ cao, phát triển chip bán dẫn, logictic. ...

‘Huyện Cô Tô lưu ý phát triển thế mạnh dịch vụ, du lịch’

Mở đầu phần Lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển huyện Cô Tô.Huyện đảo Cô Tô ở vị trí cửa ngõ tiền tiêu, “phên giậu” vùng Đông Bắc...

Vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan

Trải qua 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì, phát triển tốt đẹp. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong trả lời phỏng...

Mới nhất

Loạt đề xuất để không “lỡ hẹn” dự án 1 triệu nhà ở xã hội

DNVN - Để công nhân khu công nghiệp không còn phải ở trong những căn nhà trọ không bảo đảm và chương trình 1 triệu nhà ở xã hội không "lỡ hẹn" thì các...

Bức tranh khổng lồ tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tác phẩm triển khai từ tháng 11/2019 bởi 200 họa sĩ trẻ từ khắp mọi miền cả nước tham gia, tổng chi phí gần 50 tỷ đồng, thi công trong một không gian vòm khép kín dài 132 m, cao hơn 9 m. Phần mái vòm có tổng diện tích gồm 2.500 m² tranh và 700 m2 chi...

Lý do tỷ lệ ủng hộ Trump ngày càng tăng

Dù đối diện hàng loạt cáo trạng, Trump vẫn được nhiều người Mỹ coi trọng vì nhiều lý do, trong đó trọng tâm là vấn đề kinh tế của nước này. Donald Trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất và bị gần 2/3 người dân Mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhiệm sở. Tuy...

‘Quật mộ trùng ma’ thu 160 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp Việt

"Exhuma: Quật mộ trùng ma" tạo cơn sốt với doanh thu 160 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất phòng vé Việt. Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập, tối 24/3, phim đạt mốc 160 tỷ đồng sau 10 ngày ra mắt trong nước. Tác phẩm vượt qua Quỷ cẩu...

Mới nhất