Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần quán triệt nghị quyết.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì và trực tiếp quán triệt nghị quyết. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần…

 Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Đỗ Văn Thiện giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 36. Nội dung của Nghị quyết tập trung vào các vấn đề: Thống nhất nhận thức về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

 Quang cảnh hội nghị.

Sau hội nghị, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 36 đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 36 tới cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, tránh hình thức. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 36. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 36.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 36 hoàn thành trước ngày 25-6 đối với các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở; hoàn thành trước 30-6 đối với cấp cơ sở.

Tin, ảnh: KIM ANH – TRẦN THÔNG