Trang chủNewsThời sựĐề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có...

Đề xuất thêm 6 vị trí trong CAND có hàm cao nhất là cấp tướng


Sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí cấp hàm cao nhất là cấp Tướng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Việc xây dựng dự án luật dựa trên quan điểm bảo đảm lực lượng CAND đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục khó khăn, vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dự thảo Luật gồm 2 điều: Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật CAND và Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định sĩ quan  CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất  đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch  nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Về quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân, Luật hiện hành mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng (gồm 1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng).

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc  hàm cao nhất là Đại tá. Bổ sung quy định Ủy  ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị  được thành lập mới; Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân Công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ  sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường  hợp đặc biệt. Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Cần đánh giá toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy

Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND với những lý do như đã nêu trong các Tờ trình của Chính phủ 

Về một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm Đại tá lên Thiếu tướng của dự thảo Luật, bởi nội dung này cơ bản được kế thừa từ quy định hiện hành, bảo đảm thống nhất quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất, góp phần tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng. 

Về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật để bảo đảm tính khả thi, tạo sự minh bạch, chặt chẽ trong quy trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị rà soát nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các tiêu chí, điều kiện…

Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật, vì cho rằng không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong CAND do Bộ Chính trị quy định; phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an. Đồng thời nhất trí với quy định sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng là phù hợp với tinh thần Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; Về cấp bậc hàm cấp tướng đối với đơn vị thành lập mới; Về cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá đối với Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng. Tuy nhiên, đề nghị cần đánh giá đầy đủ, toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy trên dưới trong CAND. 

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND…/.

 Source link

Tin cùng chuyên mục

Những người sống “3 không” để giữ rừng

(Dân trí) - Sống làm việc giữa đại ngàn Cúc Phương, các kiểm lâm luôn trong cảnh không điện, không sóng điện thoại, không internet. Họ xem rừng là ngôi nhà thứ 2, bám trụ ngày đêm canh giữ...

Thông cáo báo chí số 13, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Buổi sáng, từ 8 giờ đến 8 giờ 10: Chủ tịch Quốc hội...
00:02:17

Thí sinh vỡ òa ở môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM

(Dân trí) - Ngay trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều thí sinh đã vỡ òa cảm xúc vì hoàn thành tốt bài thi. https://media.techcity.cloud/vietnam.vn/2023/06/Thi-sinh-vo-oa-o-mon-thi-dau-tien-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-tai-TPHCM-Bao-Dan-tri.mp4 Sáng 6/6, hơn 96.000 thí sinh tại TPHCM...

“Ăn cơm công nhân mới hiểu sao người lao động buộc phải về quê”

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, sinh hoạt, ăn cơm cùng công nhân mới hiểu, không trụ nổi ở thành phố, người lao động mới phải ôm con về quê... Bộ...

VIDEO: Ô tô tông hàng loạt xe ở Bình Dương, nhiều người bị thương

Báo người lao động điện tử CƠ...

OECD khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 6/6, tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher, gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện, nguyên Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent.

Chủ tịch TPHCM ‘chỉ đạo nóng’ xử nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy, không dám làm

Ngày 6/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện triển khai công điện của Thủ tướng về chấn chỉnh,...

Trang trại hydro nổi đưa Trung Quốc năng lượng tái tạo sạch

Hệ thống này được neo đậu ở vùng biển phía đông nam Trung Quốc...

Tin mới nhất