Trang chủNewsThời sựGặp mặt đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc...

Gặp mặt đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số Hà Nội


Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hành trình kết nối của Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số Thành phố.

Lắng nghe các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong tiềm thức, mỗi người dân Việt Nam đều tự hào là “con rồng, cháu tiên”, cùng chung nguồn cội, đều là anh em một nhà.

Đảng, Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội khóa XV được bầu ra với cơ cấu đại biểu đại diện đầy đủ cho các giới trong xã hội, trong đó, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%, cao nhất trong 15 khóa Quốc hội, lần đầu tiên có thêm đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người (Lự và Brâu); có 5 vị chức sắc tôn giáo; 119 nhà giáo và nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn, học vấn cao (12 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 144 tiến sĩ, 248 thạc sĩ)… Quốc hội đã có những hình thức hoạt động linh hoạt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra. Lần đầu tiên, công tác dân nguyện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào trong chương trình phiên họp hằng tháng…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cuộc gặp mặt này là minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của những công dân Thủ đô tiêu biểu, vì sự phát triển chung của thành phố Hà Nội và cả nước. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, năm 2023, kinh tế – xã hội của Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, nhất là sau đại dịch Covid-19, cả về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, là một trong ít địa phương ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa.

Đạt được kết quả như trên, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội, có sự đóng góp rất đáng trân trọng các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, các vị nhân sỹ, trí thức đang sinh sống, làm việc, sinh hoạt tại thành phố.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã xác định tầm nhìn và mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Hà Nội với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được, đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời điểm này, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được đưa ra rà soát, hoàn thiện tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp tháng 5/2024. Theo Chủ tịch Quốc hội, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) có ưu điểm không có tính chất “luật khung, luật ống” như trước, mà có những nội hàm, những chính sách hết sức cụ thể, có thể thực hiện được ngay. Các cơ quan có thẩm quyền đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai quy hoạch này cần được trình Quốc hội cho ý kiến. Trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và hai quy hoạch được trình, khi được nhất trí, thông qua cùng một lần sẽ tạo ra một khung khổ pháp lý rất lớn cho Thủ đô phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, nhất là cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Cùng với đó là tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến phát biểu của đại biểu cho rằng Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, Thành phố thực hiện các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước; có biện pháp hiệu quả để bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Nhấn mạnh thành tựu phát triển người dân phải được hưởng, do đó là thành phố có điều kiện hơn các địa phương khác, Hà Nội cần phát huy tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân. Các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, là hạt nhân trong mọi phong trào; lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội và của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.Nguồn

Cùng chủ đề

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HOÀ PHẦN LAN JUSSI HALLA-AHO RỜI HÀ NỘI, KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Chiều tối 26/3, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hoà Phần Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho nhân chuyến thăm chính...

Cộng đồng người Việt được coi trọng ở Phần Lan vì chân thành, cần cù

Sáng 25/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là chuyến thăm của một vị Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sau 14 năm, sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan...

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cam kết sẽ ‘liên tục hỗ trợ’ Việt Nam trong lĩnh vực y tế

Tại buổi làm việc, ông Kim Jin Pyo - chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - cũng đã gửi video chúc mừng sự kiện mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.Ông Kim nói rằng Bệnh viện Trung ương Huế đang đảm đương xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân ở khu vực miền Trung Việt Nam."Trong...

Khẳng định sự phát triển

Khẳng định sự lớn mạnh sau 20 năm tái lập tỉnh Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024), có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến dự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ...

Vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan

Trải qua 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì, phát triển tốt đẹp. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong trả lời phỏng...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Khách Hàn Quốc tăng, du lịch Khánh Hòa thu 11.600 tỷ đồng trong 3 tháng

Ngày 27/3, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, 3 tháng đầu năm, các đường bay quốc tế của một số thị trường truyền thống Trung Quốc, Nga bắt đầu phục hồi và đang phát triển. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Khánh Hòa và là cơ sở để ngành hoàn thành mục tiêu...

Hà Nội tập trung thực hiện công trình trọng điểm, dự án bố trí vốn lớn

Chiều 27/3, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo giải trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Kế hoạch vốn 2024 gấp 1,3...

Lễ hội “Vía bà Thủy Long” được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể

Tọa lạc tại ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng huyện Đầm Dơi Cà Mau, miếu thờ Bà Thủy Long (Thủy Long cung thần nữ) do người dân lập nên cách đây 124 năm, gắn liền với những truyền thuyết, giai thoại của các vị tiền nhân, khai cơ lập nghiệp trên vùng đất mới. Miếu do 2 tiền nhân Tô Minh Chánh và Nguyễn Văn Lành xây cất, hướng về vàm Bỏ Mũ - Bàu Dừa, ghi dấu...

Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư truyền đạt nội dung chính về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư; ý nghĩa lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp đó, các báo cáo viên TP nghe Thượng tá, tiến sĩ Nguyễn...

Hỗ trợ đầu tư dự án cho địa bàn khó khăn trong cân đối ngân sách

Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng; trong đó có việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt điều chỉnh...

Bài đọc nhiều

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc ‘kéo đại bàng về làm tổ’

Được ví như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng những năm 2000, người ta vẫn chỉ biết tới Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á (đánh giá của CNN). Chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc mới thật sự lột xác. Định hình một "điểm đến mới...

Vì sao cầu Baltimore sập và những chi tiết đáng chú ý về vụ việc?

Thống đốc bang Maryland đã ngăn người dân đi qua cầu sau khi con tàu gửi tín hiệu khẩn cấp, nhờ vậy đã cứu được nhiều người. Có thể phải mất một thời gian nữa, một trong những cảng đông đúc nhất ở bờ đông nước Mỹ mới có thể...

Đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h chuyên chở khách

Hà NộiBộ Giao thông vận tải đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h được dùng để chở hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu, còn tuyến hiện hữu chuyển hết sang chở hàng. Thông tin được nêu trong cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan...

Khủng hoảng Biển Đỏ tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào?

Các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi của Yemen vào các tàu chở hàng đã ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến đường Biển Đỏ và giá cước vận tải container. Rủi ro an ninh của tuyến đường này đã truyền sang các tuyến khác, dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm gián đoạn vận chuyển toàn cầu. Với việc Mỹ và phương Tây tấn công vào các mục tiêu của lực lượng...

Niềm tin của cử tri, nhân dân từ hội nghị thường niên

Với những người gắn bó với cơ quan dân cử địa phương thì hội nghị thường niên này đã thực sự trở thành “Ngôi nhà chung Hội đồng nhân dân”, là nơi để trở về, để chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm hay, những bài học quý; qua đó, lắng nghe...

Cùng chuyên mục

Phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước

Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội.Lãnh Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Thành ủy Hà Nội đã tham dự...Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh...

Nam sinh 18 tuổi trả 490 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Tối 27/3, mạng xã hội xôn xao câu chuyện Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Ngô Gia Tự (TP Cam Ranh) chuyển trả 490 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Hưng cho biết, ngày 25/3, tài khoản ngân hàng của em nhận được số tiền 490 triệu đồng. Tuy nhiên lúc này em không để ý.Tối 26/3, lúc đang ăn cơm cùng gia đình, Hưng phát hiện tài khoản của mình có một số tiền...

Nam sinh trả 490 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Khánh HòaNhận được 490 triệu đồng chuyển khoản từ một người lạ, Nguyễn Gia Hưng, 18 tuổi, cùng bố đến ngân hàng tại TP Cam Ranh xác minh, chuyển trả. Nam sinh lớp 12A9, trường THPT Ngô Gia Tự (TP Cam Ranh) cho biết tiền được chuyển hôm 25/3. Tuy nhiên, thời điểm này Hưng không để ý, qua hôm sau mới phát hiện."Tài khoản này bố lập để em đóng học phí, bất ngờ nhận được số tiền...

TPHCM mong muốn thiết lập quan hệ với địa phương của Triều Tiên

Chiều 27-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Song Nam, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên Quốc vụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và...

Mới nhất

Việt Nam lần đầu có tiêu chuẩn cơ sở về thang máy

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 27/3/2024, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hải Đức, Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam cho biết thang máy có thể bị trục trặc, sự cố ở bất cứ đâu, từ nhà ở, chung cư tới các tòa văn phòng, trung tâm thương mại. Mặc dù không nằm trong danh...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 27/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ...

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các nghị sĩ Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ để Chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao. Phó Thủ tướng tiếp Đoàn nghị...

Nam sinh 18 tuổi trả 490 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Tối 27/3, mạng xã hội xôn xao câu chuyện Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Ngô Gia Tự (TP Cam Ranh) chuyển trả 490 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Hưng cho biết, ngày 25/3, tài khoản ngân hàng của em nhận được số tiền 490 triệu đồng. Tuy nhiên lúc này em không để...

Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc...

Mới nhất