Trang chủChính trịChủ quyềnHoàn thiện chính sách để xử lý

Hoàn thiện chính sách để xử lý


Xử lý đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai

Theo Vụ Đất đai (Bộ TN&MT), qua thống kê, kiểm kê đất đai và tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy, vẫn còn tình trạng nhiều dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, xử lý đối với các dự án chậm triển khai, không đưa đất vào sử dụng tại địa phương còn chưa được chú trọng, còn ít và chưa hiệu quả; chế tài xử lý vi phạm còn yếu, chưa đủ sức răn đe; các giải pháp, biện pháp xử lý vi phạm còn chưa hiệu quả… gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Để đôn đốc, chỉ đạo xử lý đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 về “Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai”; trên cơ sở báo cáo của 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kết quả đã rà soát, thống kê được 3.424 dự án, công trình với tổng diện tích là 151.321,72ha đất đã giao, cho thuê, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng không được sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Trong đó đã phân loại: Dự án, công trình đã có quyết định giao, cho thuê đất là 2.333 dự án, với tổng diện tích là 105.046,70ha; Dự án, công trình đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện là 381 dự án, với tổng diện tích 38.501,52ha; Dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư hoặc chủ trương đầu tư là 710 dự án, với tổng diện tích là 7.773,50ha.

4a.jpg
Năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc

Tiếp đó, năm 2021, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 7352/BTNMT-TCĐĐ yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo số liệu các dự án chậm còn vướng mắc chưa xử lý. Kết quả tổng hợp trên địa bàn cả nước còn hơn 1.250 dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng (còn vướng mắc chưa xử lý).

Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Vụ Đất đai cho rằng do năng lực của nhà đầu tư còn yếu kém (không đủ năng lực tài chính và nguồn lực khác để thực hiện dự án); mục đích của các chủ đầu tư là xin dự án để chiếm giữ đất nhằm đầu cơ chờ tăng giá, chuyển nhượng dự án (lấy lý do xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án nhiều lần dẫn đến kéo dài tiến độ thực hiện dự án). Việc chấp hành pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng và các pháp luật khác có liên quan chưa được đầy đủ, kịp thời, còn có vi phạm; chưa tích cực phối hợp để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án còn vướng tranh chấp, khiếu kiện chưa được giải quyết dứt điểm.

Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, việc thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư chưa chặt chẽ dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án hoặc với mục đích xin dự án chiếm giữ đất để đầu cơ, chờ tăng giá, chuyển nhượng dự án. Trong quá trình xử lý thì cho phép điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư nhiều lần (thực hiện theo Luật Đầu tư, Luật Xây dựng…) để chủ đầu tư né tránh, kéo dài việc vi phạm chậm tiến độ sử dụng đất.

Đặc biệt, chưa kịp thời, kiên quyết trong việc rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các dự án có vi phạm về chậm tiến độ sử dụng đất (nhiều dự án đã thanh tra và ban hành kết luận từ những năm 2018, 2019 nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định xử lý dứt điểm.

Về chính sách pháp luật, Vụ Đất đai cho rằng, quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng… còn chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho việc thực hiện dự án đầu tư. Quy định về điều chỉnh, gia hạn dự án đầu tư, chấm dứt dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và quy định về xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo Luật Đất đai còn có điểm chưa cụ thể, rõ ràng, mâu thuẫn dẫn đến khó khăn trong việc xử lý.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện các quy định về điều chỉnh quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng… tại nhiều địa phương còn chưa tuân thủ đúng các quy định, phát sinh nhiều thủ tục phức tạp, dẫn tới kéo dài thời gian đầu tư xây dựng.

Hoàn thiện chính sách để xử lý, tháo gỡ

Để giải quyết tình trạng này, Vụ Đất đai cho biết, trong thời gian tới sẽ hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai về xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng để đảm bảo tính đồng bộ giữa các Luật Xây dựng, Đầu tư, Đất đai.

Bên cạnh đó, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chấm dứt đầu tư để đảm bảo xử lý được cơ bản các vướng mắc.

Đến đầu năm 2022 cả nước có 908 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng (còn vướng mắc chưa xử lý), với diện tích là 28.155ha, trong đó đã thu hồi đất và đã chấm dứt hoạt động dự án đối với 172/908 dự án, với diện tích là 6.922ha; đã xử lý gia hạn sử dụng đất 226/908 dự án, với diện tích là 1.719ha; đang xử lý 106/908 dự án, với diện tích là 1.206ha; chưa xử lý 404/908 dự án, với diện tích là 18.308ha.

Vụ cũng cho biết, trong năm 2024, Bộ TN&MT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc nhằm giải phóng nguồn lực đất đai để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng trên phạm vi địa phương, đặc biệt là các dự án đã được giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai 2003 nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ sử dụng đất hoặc không đưa đất vào sử dụng.Nguồn

Cùng chủ đề

Dự án chỉnh trang khu vực I Kinh thành Huế ngổn ngang, di tích lại ‘hóa’ rừng

24/03/2024 | 12:31 TPO - Dự án chỉnh trang, hoàn trả mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế đã lỗi hẹn tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2023, do nhiều hộ dân tại TP. Huế vẫn chây ì “bám trụ” vùng di tích, chưa chịu...

Ninh Thuận kiên quyết xử lý các dự án du lịch trọng điểm chậm tiến độ

Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 56 dự án du lịch đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (còn hiệu lực), với tổng vốn đăng ký trên 52.469 tỷ đồng. ...

Gói thầu hơn 98 tỷ đồng chậm tiến độ

Ngày 16/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị có quyết định số 22 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QT06 - Xây dựng hệ thống chống úng Thuận -...

Gỡ “nút thắt”, đẩy nhanh tiến độ dự án hơn 1.300 tỷ nâng cấp Quốc lộ 7

Chậm tiến độ thi công Quốc lộ 7 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Yên Thành nói riêng. Trong đó, đoạn qua huyện Yên Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 27.774 m (tính cả 2 bên) đi qua địa bàn 5 xã: Vĩnh Thành, Viên Thành, Bảo Thành, Công Thành và Mỹ Thành. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua Nghệ An được khởi công ngày 7/9/2022,...

Vì sao Dự án Thủy điện Trà Khúc 2 chậm tiến độ?

Dự án Thủy điện Trà Khúc 2, tỉnh Quảng Ngãi đang chậm tiến độ so với Quyết định chủ trương đầu tư lần đầu. Vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp UBND tỉnh để xử lý vướng mắc đối với Dự án Thủy điện Trà Khúc 2. Theo đó, đến nay, Dự án Thủy điện Trà Khúc...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Đường sắt tốc độ cao có thể đóng góp khoảng 1 điểm % tăng trưởng GDP mỗi năm

Gia tăng thị phần vận tải hàng hoá đường dàiTheo GS.TS. Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, ngoài mục tiêu vận tải hành khách, tuyến đường sắt tốc độ cao phải tăng thị phần vận tải hàng hoá đường dài có như vậy mới...

Phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ

Tham dự Chương trình có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Tạ Đình Thi – Phó Chủ nhiệm...

Quảng Trị triển khai thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy hơn 14 nghìn tỷ đồng

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019, do Công ty CP Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm nhà đầu tư. Dự án triển khai tại xã Hải An, huyện Hải Lăng...

Bài đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình “mát lòng” bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán. Tết Trồng cây 2024:...

Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không thể không nhắc tới vai trò của những chiếc xe đạp thồ và những đóng góp to lớn của hậu phương Thanh Hóa trong chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. 70 năm đã trôi qua, rất nhiều người trong đội hình dân công hỏa tuyến năm xưa giờ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhiều người đã không còn nữa nhưng những ký...

Cùng chuyên mục

Vùng 4 Hải quân tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

Đồng chí Phó Chính ủy Vùng 4 phát biểu chỉ đạo  Buổi tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại biểu các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng và hơn 300 cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu...

Vùng 5 Hải quân: giọt nước nghĩa tình “mát lòng” bà con nơi đảo xa

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, trong hai ngày 24 và 25/3, tàu chở nước ngọt của Vùng 5 Hải quân đã thực hiện cấp nước miễn phí cho người dân đảo Hòn Chuối. Hoạt động này đã giúp bà con nơi đây vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày hạn hán. Tết Trồng cây 2024:...

Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không thể không nhắc tới vai trò của những chiếc xe đạp thồ và những đóng góp to lớn của hậu phương Thanh Hóa trong chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. 70 năm đã trôi qua, rất nhiều người trong đội hình dân công hỏa tuyến năm xưa giờ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhiều người đã không còn nữa nhưng những ký...

Trung Quốc lại “nổi đóa”, yêu cầu Philippines chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, khiêu khích ở Biển Đông

Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Philippines nên ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích của quốc gia Đông Nam Á này cũng như không làm phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển đảo quê hương

Tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẵn sàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kỷ niệm về những ngày tháng trong quân ngũ, tình đồng đội, đồng chí… đó là những tâm tư, tình cảm người lính Vùng 5 Hải quân gửi gắm qua những bài báo tường gửi đến Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản...

Mới nhất

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí...

Tìm thấy thi thể phụ nữ sau 10 ngày mất tích trên biển

Tối 26/3, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tìm thấy thi thể người phụ nữ trôi dạt trên vùng biển địa phương. Danh tính nạn nhân được xác định là chị P.T.L trú xã Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), mất tích cách đây 10...

Hồ sơ xin việc: Hãy cho nhà tuyển dụng thấy ‘có lãi’

2. Kỹ năng cần có để làm tốt công việc dự tuyểnCác kỹ năng cần thiết cho công việc không chỉ thể hiện bởi các tờ giấy chứng nhận đã tốt nghiệp khóa này, khóa kia. Vấn đề là bạn có sử...

Phố đêm Chợ Lớn – điểm thu hút du khách tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng có buổi làm việc với UBND quận 6 về Đề án phố đêm Chợ Lớn. Theo thông tin từ UBND quận 6, hiện nay trên địa bàn quận chưa có mô hình hoạt động kinh tế đêm nhưng các hoạt động giải trí, dịch vụ ẩm...

Mới nhất