Trang chủPolitical ActivitiesHọp báo thường kỳ Quý II năm 2022

Họp báo thường kỳ Quý II năm 2022Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tiếp tục thực hiện phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, phát động và triển khai chủ đề công tác năm của Ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Họp báo thường kỳ Quý II năm 2022

Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tiếp tục thực hiện phương châm hành động đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ “Quyết liệt hành động – Khát vọng cống hiến”, phát động và triển khai chủ đề công tác năm của Ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình

– Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; cho phép gửi UNESCO hồ sơ “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” để đề cử ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá Phi vật thể đại diện của nhân loại. Phối hợp các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học ở các lĩnh vực di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu trình UNESCO ghi danh trong năm 2022. Tổ chức Tọa đàm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2022 với chủ đề “sức mạnh của bảo tàng” và một số hoạt động của Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) Việt Nam. Ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa giai đoạn 2021-2026.

– Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh (Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022); Triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”; Tổ chức: Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2022; Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX tại Cần Thơ; Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 tại Kon Tum; Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu và tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hoá các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên; Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII”; Hội diễn Hội tụ sông Hồng; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về “Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, con người Việt Nam”…

– Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ban hành Hướng dẫn thực hiện Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025); Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030”; Quyết định tổ chức: Ngày hội Văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ VIII; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ II, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV; Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất, năm 2022.

– Thư viện: Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi; Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Quy tắc ứng xử nghề thư viện; Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”; Triển khai tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”.

– Điện ảnh: Trình Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) ngày 15/6/2022; Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), mừng Xuân Nhâm Dần 2022, Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2022.

– Nghệ thuật biểu diễn: Xây dựng Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học; Xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sư nghiệp nghệ thuật công lập; ban hành Quy chế Liên hoan Chèo toàn quốc – 2022. Tổ chức: Chương trình nghệ thuật Lễ hội vì hòa bình “Từ mùa hè đỏ lửa 1972 đến những mùa hè hòa bình” Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); Lễ Khai mạc và Bế mạc Sea Games 31; Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc – 2022; Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc – 2021 (Đợt 2); Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

– Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: Xây dựng: Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Đề án “Triển lãm quảng bá, giới thiệu sản phẩm sơn mài truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc” để triển khai Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” giai đoạn 2020-2030. Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam; Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc.

– Bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan: Phối hợp hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030. Tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thành gia nhập Hiệp ước về biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT).

– Quản lý nhà nước về gia đình: Trình Quốc hội cho ý kiến về Hồ sơ Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030. Phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”; kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.

2. Lĩnh vực Thể dục, thể thao

Xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

– Thể dục thể thao quần chúng: Hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Lễ Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước; vận động, hướng dẫn toàn dân tích cực luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

– Thể thao thành tích cao: Tập trung lực lượng tham dự ASIAD 19, SEA Games 31 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới; tổ chức và tham dự các giải thể thao trong và ngoài nước.

– Công tác tổ chức SEA Games 31: Phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các phương án, kế hoạch, tổ chức thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích xuất sắc, ghi dấu ấn lịch sử, giành 446 huy chương, gồm 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá 21/41 kỷ lục tại Đại hội ở các môn Bơi, Điền kinh, Lặn, Xe đạp, Cử tạ. Đặc biệt, tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games của môn Bóng đá nam và huy chương vàng SEA Games lần thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ.

3. Lĩnh vực du lịch

Ban hành Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15/3/2022 về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và tập trung chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhằm mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 19/5/2022 về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026; Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm.

Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF và Hội chợ Travex 2022 tại Campuchia. Phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022; Triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong thời gian Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEAGames 31). Tiếp tục triển khai Chiến dịch truyền thông “Live fully in Vietnam” và các hoạt động xúc tiến, quảng bá; kết nối với các đối tác; phối hợp xây dựng giao diện mới website.vietnam.travel.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 413.400 lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Lập hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Di sản văn hóa; Xây dựng Nghị định Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

– Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và Hồ sơ lập đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo. Hoàn thiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030”.

– Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI.

– Hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”; Ban hành Quy tắc ứng xử nghề thư viện; Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc (sửa đổi). Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”.

– Xây dựng Hồ sơ Đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học; Nghị định về một số chế độ lao động, tuổi nghỉ hưu đối với nghệ sĩ trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập; ban hành 07 Đề án.

– Hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc.

– Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan và ban hành 01 Thông tư.

– Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

2. Lĩnh vực Thể dục thể thao

– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Ban hành: Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2045.

– Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Chương trình Bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021- 2030 của ngành VHTTDL.

– Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Congo, ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

– Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (dự kiến cuối năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh).

3. Lĩnh vực Du lịch

– Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

– Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

– Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.

– Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại tỉnh Bình Thuận./.

Nguồn

Cùng chủ đề

Tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng...

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 731/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2022. ...

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030: Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030, nhiều chuyên gia cho rằng, một giải pháp quan trọng là cần chăm lo sự phát triển, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. ...

Chỉ số giá tiêu dùng quý I/2024 tăng 3,77%

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 giảm 0,23% so với tháng trước, so với tháng 12/2023 tăng 1,12% và so với cùng kỳ 2023 tăng 3,97%. Tính chung quý I/2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ 2023, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng tăng...

Tập trung triển khai các công trình, dự án giao thông trọng điểm

Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có...

Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện ‘6 hơn’ trong triển khai các dự án trọng điểm GTVT

(Chinhphu.vn) - Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. 29/03/2024  13:58 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Triển khai các dự án trọng điểm GTVT có ý nghĩa rất lớn, trước hết là thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng...

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 731/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2022. ...

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030: Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030, nhiều chuyên gia cho rằng, một giải pháp quan trọng là cần chăm lo sự phát triển, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. ...

Lễ hội Ẩm thực Pháp có quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Lễ hội ẩm thực Pháp "Balade en France" với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sắp quay trở lại Hà Nội. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 05-07/4 tại Công viên Thống Nhất, góp phần quảng bá Thế vận hội mùa hè Paris 2024. ...

Họp báo thường kỳ Quý I năm 2023

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai tổ chức sôi động trên cả nước, các hoạt động lễ hội, văn hóa cổ truyền dân tộc được tổ chức lại sau 2 năm đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân. ...

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của công tác...

Bài đọc nhiều

Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Chào mừng bà Bộ trưởng Mary Ng và...

Chuyển đổi quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc

Hội nghị được diễn ra trong 3 ngày với sự tham dự của đại diện Hàn Quốc và 10 nước ASEAN, một số đại biểu các nước thành viên tham gia trực tuyến. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết: Theo quy định của Tổ chức Hải quan Thế giới, mã HS của Hệ thống Hài hòa về Mô tả và Mã hóa Hàng...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 1/3/2024, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng chính thức chặn không cho phép nhập mạng mới đối với các điện thoại 2G không thuộc danh sách được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông quy định. Việc này nhằm thực hiện lộ trình dừng công nghệ di động cũ, phổ cập điện thoại thông minh để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Tại Phú...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 27/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Leang Sovannara, Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tùy viên Quân sự Cam-pu-chia tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Thiếu tướng Leang Sovannara được bổ nhiệm làm Tùy...

Cùng chuyên mục

Tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng...

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 731/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2022. ...

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030: Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ

Triển khai Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030, nhiều chuyên gia cho rằng, một giải pháp quan trọng là cần chăm lo sự phát triển, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. ...

Thủ tướng: Nỗ lực thực hiện ‘6 hơn’ trong triển khai các dự án trọng điểm GTVT

(Chinhphu.vn) - Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. 29/03/2024  13:58 Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Triển khai các dự án trọng điểm GTVT có ý nghĩa rất lớn, trước hết là thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề...

Thủ tướng chỉ đạo đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo kết quả nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ, trong đó có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu...

Vụ Pháp chế nên giữ vai trò “nhạc trưởng” về xây dựng thể chế tại Bộ và trong toàn Ngành

(Mic.gov.vn) - Ngày 13/03, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã làm việc với Vụ Pháp chế về định hướng phát triển thể chế trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Vụ Pháp chế Cùng dự buổi làm việc có Thứ...

Mới nhất

Điện Biên Phủ – Bản hùng ca còn mãi

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tập ký sự “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca còn mãi” vừa được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành là một trong những ấn phẩm đầy ý nghĩa dành cho bạn đọc yêu văn hóa, lịch sử. Tác giả cuốn sách là Đại...

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, triển khai các...

Phát động cuộc thi Robocon về chiến dịch Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ trên không

  Học viên của Học viện Kỹ thuật quân sự có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 thông qua cuộc thi Robocon - Ảnh minh họa: HVKTQS Thông tin từ Học viện Kỹ thuật quân sự, đơn vị vừa tổ chức phát động...

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 500 về việc thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính và Quyết định số 501 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính. Theo Quyết định số 500, thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành...

5 động tác tập với ghế giúp đốt cháy mỡ bụng hiệu quả

Mỡ bụng trở thành vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến cả ngoại hình và sức khỏe. Do yêu cầu công việc, học tập và giải trí nên phần lớn người trẻ có thói quen ngồi nhiều hàng giờ trước bàn học hay máy vi tính.Khi ngồi, lượng mỡ sẽ tập trung lại ở phần bụng. Hãy xem...

Mới nhất