Trang chủNewsThời sựKỷ luật 3 tổ chức đảng và 291 đảng viên trong năm...

Kỷ luật 3 tổ chức đảng và 291 đảng viên trong năm 2023


Chiều 10/1, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình.

ninh binh ky luat 3 to chuc dang va 291 dang vien trong nam 2023 hinh 1

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Báo NB

Năm 2023, cùng với ngành Kiểm tra của cả nước, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy định về những điều đảng viên không được làm; kê khai, tài sản thu nhập; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Kết quả, trong năm 2023, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp kiểm tra 1.121 tổ chức đảng và đảng viên; giám sát chuyên đề 883 tổ chức đảng và đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 226 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 734 tổ chức đảng và đảng viên, giám sát 950 tổ chức đảng, đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng, 65 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Trung ương; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp được chú trọng, tăng cường; công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng thời tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cùng quân và dân trong tỉnh thực hiện phát triển kinh tế – xã hội.

Sau xử lý kỷ luật, tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã nhận thức đúng và chấp hành quyết định của tổ chức Đảng có thẩm quyền, không có khiếu nại về kỷ luật Đảng, tình hình địa phương, đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ninh binh ky luat 3 to chuc dang va 291 dang vien trong nam 2023 hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo NB

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định những kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, nhất là những đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”, góp phần cảnh báo, răn đe, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa các vi phạm. Việc xử lý các trường hợp vi phạm vừa thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy đã thể hiện rõ sự chủ động, sâu sát, quyết liệt trong tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nhanh chóng và chủ động trong tham mưu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã được UBKT Trung ương chỉ ra sau kiểm tra. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa suy thoái và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2024 – năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Bí thư Đoàn Minh Huấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, rà soát kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đối chiếu với các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết số 03 ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cũng lưu ý, công tác kiểm tra, giám sát phải tham gia tích cực, chủ động vào giải quyết “điểm nghẽn”, những “nút thắt” về cơ chế, chính sách, góp phần đổi mới, sáng tạo và tạo động lực phát triển. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín…, qua đó kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa các sai phạm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm tra các cấp, trong đó chú trọng trau rồi bản lĩnh, tính chiến đấu, tinh thần tự học, tự rèn luyện. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao tính giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Kiểm tra Đảng tỉnh có thành tích xuất sắc đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng.Nguồn

Cùng chủ đề

Cán bộ, hội viên nông dân tham gia xử lý rác thải thân thiện với môi trường

Cụ thể, Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế", được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình triển khai tại 9 xã, thị...

Tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, hoạt động kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024), khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với vị thế là Di sản văn hóa...

Du khách quốc tế ấn tượng một Việt Nam đổi thay sau 15 năm trở lại

"Mít phơi nắng. Gia vị gỗ của đinh hương. Hoa hồi trong nồi phở bốc khói. Hà Nội đang vào mùa xuân, hoa đang nở thơm ngát. Người bán hàng hoa ven đường có rất nhiều loài hoa . Tôi ngửi thấy mùi hương trầm ở lối vào một ngôi...

Tiền Giang nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Quy định 213

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục Trong buổi sinh hoạt đảng viên 213 mới đây tại Chi bộ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho), một đảng viên cao tuổi phàn nàn: “Đã quá giờ họp mà chỉ có mấy đảng viên dự. Các đồng chí vắng mặt không tôn trọng tổ chức. Tôi đề nghị chi ủy chi bộ cần phản ánh rõ trong nhận xét cuối năm đối với các đảng...

Lạc vào phố cổ Hoa Lư đẹp như phim cổ trang ở Ninh Bình

Phố cổ Hoa Lư tọa lạc tại khu vực núi Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Khu phố mang dáng vẻ như bối cảnh những bộ phim cổ trang. Khu phố cổ Hoa Lư được phục dựng, mô phỏng và tái hiện lại nét kiến trúc, văn hóa, lịch sử nước Đại Việt trong những năm thế kỷ thứ X. Kể từ khi đưa vào khai thác từ năm 2022, phố cổ Hoa Lư thu hút đông...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Lời cảnh báo mới từ cây cầu cũ

Những rủi ro được báo trước Ngay cả trước khi tàu container khổng lồ đâm vào cây cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore vào ngày 26/3, khiến nhịp cầu đổ xuống sông Patapsco và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa tại một cảng lớn...

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra) sẽ tới Hà Nội để biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc...

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long

Phát biểu tại buổi lễ phát động, nhà báo Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo HàNộimới cho biết “Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho những người viết chuyên nghiệp và không chuyên, là...

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Bà Zakharova lặp lại khẳng định của Moscow, tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra bằng chứng rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhất mà nước Nga phải hứng chịu trong 20 năm qua. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga...

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) cho biết, đây là lần thứ 3, Đài THVN được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tin tưởng giao nhiệm vụ...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc

Sáng 18/6, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và phát lệnh khởi công đồng loạt xây dựng 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Đó là đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến...

Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây...

Trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I- 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia”. Với sứ mệnh tìm kiếm, phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hoá ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới,...

Việt Nam lọt top điểm đến rẻ nhất thế giới năm 2024

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler liệt kê 21 điểm đến rẻ nhất dành cho du khách năm 2024, trong đó có Việt Nam. Du khách bất ngờ nhận quà khi ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam vào đầu năm 2024. Ảnh: Thuỳ Trang Theo Condé Nast Traveler, nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, từ việc tìm địa điểm du lịch giá rẻ, sự an toàn của điểm đến cho tới các...

Tòa nhà cao nhất thế giới thắp sáng quốc kỳ, chạy chữ ‘UAE ủng hộ Nga’

Theo TASS, tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (UAE) đã thắp sáng quốc kỳ Nga vào tối 23/3 nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, ngoại ô Moskva ngày 22/3.Không chỉ thắp sáng cả tòa nhà bằng quốc kỳ Nga, tòa nhà Burj Khalifa còn chạy dòng chữ "UAE ủng hộ Nga" bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Hoạt động trên do...

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp quý báu của KEIDANREN cũng như vai trò của hai Ngài đồng Chủ tịch trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, góp...

Kỳ họp lần thứ VII Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam

Sáng 28/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Luanda, Angola đã diễn ra Kỳ họp lần thứ VII Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Angola. Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục đại học, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Angola Maria do Rosário Bragança chủ trì Kỳ họp. Tham dự...

Ninh Thuận đã khởi tố, điều tra 13 vụ/30 bị can án tham nhũng

Ngày 28.3, Ban Nội chính Trung ương cho biết, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.Về phía tỉnh Ninh Thuận có ông Nguyễn Đức...

Thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam-WB phát triển thiết thực và hiệu quả

Chúc bà Carolyn Turk thành công trên cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ cho quan hệ hợp tác, phát triển WB-Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ mong muốn đón Chủ tịch WB thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác giữa WB và Việt Nam phát triển thiết thực, hiệu quả hơn. Giám đốc quốc gia...

Mới nhất

Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/03/2024, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Tổng Công ty BĐVN tổ chức lễ phát động ra quân chương trình “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh

(MPI) - Tại buổi làm việc diễn ra ngày 25/3/2024, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Anh Phillip Barton đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác, thương mại, đầu tư Việt Nam -...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm việc với thành phố Hồ Chí Minh

(MPI) - Chiều ngày 20/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể của Thành phố trong thời gian tới. Đồng chủ trì buổi làm việc có Chủ tịch...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(MPI) - Công văn số 555/TTg-QHĐP của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực hoàn thiện hệ thống khung chính sách,...

8,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02 năm 2024

(MPI) - Theo Báo cáo số 37/BC-TCTK ngày 29/02/2024 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 02 năm nay, cả nước có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 67,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 50,9 nghìn lao động, giảm 36,5%...

Mới nhất