Trang chủNewsThời sựLào Cai: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển...

Lào Cai: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG 1719


Cơ sở hậ tầng, giao thông nông thôn được bê tông hóa từ nguồn lực Chương trình MTQG 1719
Cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được bê tông hóa từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Trong số 10 dự án của Chương trình MTQG 1719 triển khai tại Lào Cai, thì duy nhất Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” là triển khai thuận lợi; 09 dự án còn lại đều có những vướng mắc nhất định. Minh chứng như, đối với Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, hầu hết các địa phương triển khai rất chậm hoặc chưa triển khai các nội dung hỗ trợ, do rất khó tìm được đối tượng có đủ điều kiện hỗ trợ. Nguyên nhân xuất phát từ việc các hộ trong diện hỗ trợ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang làm nhà trên đất nông nghiệp, vị trí dự kiến xây dựng nhà ở chưa phù hợp với quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất…

Tại Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư”, đối với nội dung sắp xếp dân cư tập trung: Do khu vực thực hiện dự án có điều kiện địa hình đồi núi chia cắt phức tạp nên khối lượng san gạt mặt bằng lớn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối phải đi qua cầu treo (đường nhỏ hẹp), thiếu điện lưới (phải kéo đường dây dài và lắp trạm biến áp bảo đảm đủ tải). 

Trong khi đó, theo Hướng dẫn số 02 ngày 12/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì chi phí đầu tư xác định theo các mức hỗ trợ của Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh theo suất đầu tư chưa phù hợp với thực tế.

Việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí , ổn định dân cư đang gặp nhiều khó khăn, vương mắc
Việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí , ổn định dân cư đang gặp nhiều khó khăn, vương mắc

Với nội dung hỗ trợ sắp xếp dân cư xen ghép, thực tế quỹ đất ở phục vụ nhu cầu sắp xếp dân cư không sẵn có, mà phải rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư; thu hồi đất, đền bù đất của các hộ khác, chuyển đổi mục đích sử dụng để tạo quỹ đất dân cư. Do việc này phải thực hiện nhiều khâu, nhiều thủ tục; việc triển khai các thủ tục của cấp huyện, cấp xã còn lúng túng và chưa quyết liệt. Vì vậy, năm 2023, ngoài thành phố Lào Cai thì các huyện, thị xã chưa thực hiện để giải ngân nội dung sắp xếp dân cư xen ghép.

“Những khó khăn, vướng mắc rất nhiều, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất thì mới giải quyết được”.

Ông Nông Đức NgọcTrưởng Ban Dân tộc Lào Cai

Một trong những dự án gặp nhiều vướng mắc hơn cả, đó là Dự án 3 về “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị”. 

Cụ thể, đối với Tiểu dự án 1 về “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân”, diện tích nghiệm thu lớn, nhân lực của xã mỏng, nhiều hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị mất, thậm chí có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không xác định được vị trí rừng của gia đình, một số diện tích rừng chuyển trạng thái, do vậy khó khăn cho việc rà soát, nghiệm thu cũng như giải ngân. 

Thực tế, hầu hết các địa phương giải ngân nguồn vốn này chậm, do những vướng mắc nói trên. Ngoài ra, quy định đối tượng hỗ trợ của dự án chỉ trong phạm vi các xã khu vực II, khu vực III, không hỗ trợ đối với các thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I nên cũng hạn chế đối tượng được hỗ trợ.

Hay như tại Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 3) về “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, liên quan đến nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng dự án, kế hoạch liên kết, tìm chủ trì liên kết, bởi tại điểm b của Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 3)  Quyết định 1719 quy định: “Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số”. 

Quy định này rất khó thực hiện, do thực tế hầu như không có doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng được điều kiện này vì đã có quy định tỷ lệ đối tượng được hỗ trợ theo điểm a của Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 3) Quyết định 1719. Nếu tiếp tục quy định tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số của doanh nghiệp, hợp tác xã được tham gia chuỗi giá trị, thì địa phương rất khó để có đơn vị đủ điều kiện đăng ký chủ liên kết, hoặc đăng ký thành viên tham gia liên kết, trong khi họ có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính, nhân lực, thị trường đầu ra cho sản phẩm…

Các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã và đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG 1719
Các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã và đang đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG 1719

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719, thời gian qua tỉnh Lào Cai cũng đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, đối với Dự án 1 và Dự án 2, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bố trí dân cư để giải bài toán quỹ đất bố trí cho dân cư.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ, kịp thời xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách thực hiện đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các văn bản hướng dẫn của trung ương và điều kiện thực tế ở địa phương. Đặc biệt, nghiên cứu triển khai cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình giai đoạn 2024 – 2025 theo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình MTQG của Quốc hội bảo đảm phù hợp với thực tế tại tỉnh.

Lào Cai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG 1719

Nguồn

Cùng chủ đề

Đề xuất thẩm định Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên trị giá 3.300 tỷ đồng

Đề xuất thẩm định Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên trị giá 3.300 tỷ đồngDự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nằm trên Quốc lộ 4D kết nối Lai Châu với Lào Cai, có chiều dài 8,8 km, trong đó có 2,63 km hầm. Phối cảnh hầm đường bộ Hoàng Liên. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các...

Nghiên cứu khôi phục trao đổi bưu phẩm quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu

(HQ Online) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa làm việc với đại diện huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) để nghiên cứu khôi phục trao đổi bưu phẩm quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu. Đại diện hai bên trong buổi làm việc tại vị trí đường phân định ranh giới trên cầu...

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức trong tháng 8/2024

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2024 được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc; xây dựng niềm tin của đồng bào các dân tộc vào công cuộc xây dựng và...

Lào Cai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG 1719

Việc triển khai các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG có ý nghĩa hết sức to lớn đối với mục tiêu củng cố cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sản xuất đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK. Với việc triển khai có hiệu quả nguồn vốn này, huyện Mương Khương kỳ vọng sẽ sớm ra khỏi huyện ĐBKK trong thời gian tới. Bình Thuận: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Người nặng lòng với văn hóa của dân tộc Bru-Vân kiều ở làng Chênh Vênh

Để níu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Hồ Văn Lý còn tích cực tham gia các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể do các cấp triển khai tại địa phương. Bằng tình yêu và trách nhiệm, Hồ Văn Lý đã chung sức cùng chính quyền địa phương bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bru-Vân Kiều.Với ông Lý, khi đàn...

Khánh Hoà: Tập trung đầu tư hạ tầng cho địa bàn đặc biệt khó khăn

Theo ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có 52km quốc lộ; 63km tỉnh lộ; hơn 88km hương lộ (liên huyện) đi qua. Đến nay, nhờ có sự quan tâm của tỉnh, hạ tầng giao thông của huyện đã cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, khi triển...

Quảng Ngãi: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo các huyện miền núi giảm 6 – 7 % theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn...

Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 20 mô hình giảm nghèo, xây dựng và phê duyệt trên 200 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo,...

Bài đọc nhiều

Xả thải gây ô nhiễm môi trường, một công ty tại Phú Yên bị phạt gần 3,4 tỷ đồng

Ngày 25/3, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 3,4 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (trụ sở: xã Eabia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vì có 6 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.Ngày 12/1/2024, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Phú Yên đã...

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc ‘kéo đại bàng về làm tổ’

Được ví như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng những năm 2000, người ta vẫn chỉ biết tới Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á (đánh giá của CNN). Chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc mới thật sự lột xác. Định hình một "điểm đến mới...

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhãn quan chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tròn bảy thập kỷ đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ...

Hội đồng nhân dân sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Chủ trì hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ...

Phát huy vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 23/3/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc. Thông báo nêu rõ, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước (DNNN); chú trọng phát triển DNNN nhanh, bền vững, đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kinh...

Cùng chuyên mục

Hậu “Pháo” chi phối, gây sức ép một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc

Sáng 26/3, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý I/2024. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, vụ án này được đơn vị khởi tố từ ngày 26/2, đến nay tròn 1 tháng. Về kết quả điều tra, đây là vụ...

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác, chưa kể một số lượng khá lớn các dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ đang đề xuất. Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và với tư duy sắc sảo, với bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ...

Gần 2,5ha rừng tái sinh ở Yên Bái bị lửa thiêu rụi

Trưa 26/3, trả lời PV VTC News, ông Sùng A Chua - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại khoảng 2,5ha rừng tái sinh.Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 25/3, tại khu vực rừng ở bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình (giáp ranh giữa xã Chế Tạo...

Đề xuất khen thưởng cá nhân tiến cử người tài

Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị khen thưởng cá nhân tuyển dụng, tiến cử người tài và kỷ luật những ai lạm dụng đưa người quen, người thân vào các vị trí. Theo dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình tại hội nghị đại biểu chuyên trách sáng 26/3, các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội được ký hợp đồng hoặc phân công chức vụ quản lý, điều hành với người có tài. Người có tài được định...

Mới nhất

‘Shark’ Thủy là ai, kinh doanh ra sao dẫn đến nợ học phí?

Thời điểm sau dịch COVID-19 cũng là lúc Apax Leaders bắt đầu đối mặt với những thách thức về tài chính "hụt" nguồn thu học phí trong thời gian nghỉ dịch, trả lương giáo viên, duy trì hệ...

Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024), sáng 26/3, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, tới thăm và chúc mừng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo...

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(ĐCSVN) – Sáng 26/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Lễ ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm giai đoạn 2024-2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai...

Hà Nội dừng giải quyết bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp tại 13 sàn

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cơ quan này sẽ dừng tiếp nhận, trả kết quả đối với hồ sơ trực tiếp về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại 13 sàn giao...

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác, chưa kể một số lượng khá lớn các dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ đang đề xuất. Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, dưới...

Mới nhất