Trang chủAbout UsLịch sử phát triểnLỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤC THÔNG...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Cục Thông tin đối ngoại được thành lập ngày 13/6/2008 theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Ngày 17/4/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-BTTTT quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008.

Ngày 16/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-BTTTT quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại thay thế Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2014.

Ngày 22/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-BTTTT sửa đổi Điều 3 Quyết định số 939/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Triển khai Nghị định 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 14/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1495/QĐ-BTTTT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Cục Thông tin đối ngoại là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thông tin đối ngoại.

Năm 2010, Cục Thông tin đối ngoại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ trì xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/210 ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Năm 2012, thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, Cục Thông tin đối ngoại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chủ trì xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.

Năm 2014, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì xây dựng và tham mưu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Năm 2015, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì xây dựng và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Năm 2016, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì xây dựng và tham mưu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2019, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì xây dựng và tham mưu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 Thông tư: (1) Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; (2) Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Năm 2022, Cục Thông tin đối ngoại chủ trì xây dựng và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

Cục Thông tin đối ngoại

Tin cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam

Mới đây, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) diễn ra Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam. Cuộc họp hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp biên giới Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam. Ảnh: baochinhphu.vn Đoàn đại...

Hợp tác hành lang kinh tế tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh biên giới Vân Nam, Trung...

Thời gian qua, việc thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh biên giới Vân Nam (Trung Quốc) là một trong những...

8 điểm check in đẹp nhất ở Gia Lai

Biển Hồ (hồ T’Nưng) Được mệnh danh là “đôi mắt Pleiku”, Biển Hồ là một hồ nước ngọt nằm ở phía Tây Bắc thành phố Pleiku, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km theo quốc lộ 14. Sở dĩ...

Đồn Biên phòng A Pa Chải (Việt Nam) tuần tra song phương với Đồn Công an Biên cảnh Khúc Thủy (Trung Quốc)

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trị an trên khu vực biên giới, lối mở, ngày 7/7, Đồn...

Tăng cường công tác đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng

Quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng với lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc thường xuyên được duy trì. Hai bên chủ động, linh hoạt, kịp thời trao đổi thông tin,...

Tin nổi bật

Tin mới nhất