Ngày 29/3, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Văn Dương đã thông tin về kết quả triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tỉnh Nam Định, giai đoạn 2023-2025.

Theo ông Dương, hiện nay Nam Định có 9 huyện, 1 thành phố, tương ứng với 226 xã, phường, thị trấn. Sau khi đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thông qua, huyện Mỹ Lộc sẽ sáp nhập vào thành phố Nam Định. Như vậy, tổng số các đơn vị trên toàn tỉnh giảm đi 1 huyện và 51 xã, phường, thị trấn. Đa số các xã, phường mới sẽ được hình thành từ việc thực hiện sáp nhập 3 đơn vị tương đương. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định cho biết, phương án giải quyết cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư; phương án giải quyết sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã… cũng đang được bàn bạc kỹ lưỡng làm sao để vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả và đảm bảo được việc làm cho người lao động.

Tính riêng với huyện Mỹ Lộc sau khi sáp nhập vào thành phố, dự kiến số cán bộ, công chức dôi dư là 24 người.

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Văn Dương thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện của tỉnh Nam Định. Ảnh: T.T.

“Những người này sẽ được điều chỉnh nội bộ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sau khi thực hiện sáp nhập. Số công chức dôi dư còn lại tiếp tục điều động dần về các cơ quan cùng ngành của tỉnh theo số biến động giảm (do nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chuyển công tác,…) trong thời gian 5 năm”, ông Dương thông tin.

Đối với cấp xã, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 543 người. Các trường hợp thuộc cấp xã sẽ được điều động công tác sang các đơn vị khác hoặc thay thế dần những nhân sự cùng cấp xã sẽ nghỉ hưu đến tháng 9/2029 (kết thúc 5 năm lộ trình sắp xếp).

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Khuyến khích, động viên người hoạt động không chuyên trách nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế. Theo đó, đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng được hỗ trợ 1/2 tháng tiền lương hiện đang hưởng. Đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ sau 12 tháng được hỗ trợ 1/4 tháng tiền lương hiện đang hưởng.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức dôi dư thì số tháng được hỗ trợ tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng được hỗ trợ 3 tháng phụ cấp hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12 của năm mà người đó được giải quyết cho nghỉ công tác.

Trước đó, tỉnh Nam Định cũng đã thực hiện sắp xếp xong hơn 1.800 thôn, xóm, tổ dân phố trong số 3.674 đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố của tỉnh.