Trang chủNewsThời sựNên thí điểm giao quyền cho Hà Nội chủ động tổ chức...

Nên thí điểm giao quyền cho Hà Nội chủ động tổ chức cơ quan chuyên môn


Báo cáo một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, về tổ chức chính quyền đô thị, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban và các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý các quy định về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND TP Hà Nội, quận, thị xã, thành phố thuộc Thành phố và UBND phường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5

“Nội dung tiếp thu, chỉnh lý các quy định về tổ chức bộ máy thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ cho TP Hà Nội, giúp chính quyền thành phố chủ động hơn về tổ chức bộ máy, biên chế để có thể đảm đương một cách hiệu quả vai trò, nhiệm vụ hết sức đặc thù là Thủ đô” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết. 

Riêng đối với nội dung phân quyền về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền TP Hà Nội (Điều 9), Thường trực Ủy ban Pháp luật và TP Hà Nội đề nghị chỉnh lý theo hướng: giao HĐND TP quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP; quy định tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc TP (khoản 4 Điều 9) để bảo đảm tính chủ động, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn theo từng thời kỳ nhằm xây dựng, kiện toàn được bộ máy đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền bổ sung.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn tỉnh Đồng Tháp) nêu ý kiến
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn tỉnh Đồng Tháp) nêu ý kiến


Đa số đại biểu cho rằng, Dự án Luật cơ bản bám sát tinh thần các nghị quyết của Đảng, việc tiếp thu, chỉnh lý đã tiếp thu kinh nghiệm của các cơ chế đặc thù đã và đang áp dụng với các địa phương; nhiều chính sách mang tính đột phá, thể hiện tinh thần phân cấp, phần quyền cho Thủ đô nhằm hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Thảo luận Dự án Luật, liên quan đến quy định phân quyền về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền TP Hà Nội tại Điều 9, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) tán thành quy định cho phép HĐND TP Hà Nội thành lập các cơ quan chuyên môn.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cũng cần quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP; quy định tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc TP để bảo đảm tính chủ động, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn theo từng thời kỳ. Đồng thời, theo đại biểu việc có khung tối đa cơ quan chuyên môn của TP Hà Nội là bao nhiêu sẽ tránh trường hợp tùy tiện, muốn thành lập được bao nhiêu thì thành lập.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân góp ý Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân góp ý Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) cho rằng, với đặc thù của Hà Nội, cần bổ sung 1 điều về tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND; trao cho TP quyền tự tổ chức cơ quan chuyên môn. Bên cạnh khung cứng được Chính phủ quy định, cho phép Hà Nội tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp điều kiện, đặc điểm của mình. “Phần “cứng” là cơ quan bắt buộc phải có theo quy định của Chính phủ như công an, quân đội, nội vụ, tư pháp, mang tính chuyên chính, còn cơ quan liên quan xã hội, giáo dục, y tế thì giao cho TP Hà Nội quyết định theo tiêu chí của Chính phủ” – đại biểu Lê Thanh Vân đề xuất.

Cùng với các quan điểm trên, một số đại biểu nêu rõ, việc giao thẩm quyền cho HĐND TP Hà Nội chủ động trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức liên quan là quá lớn. Lưu ý đây là vấn đề mới, đề nghị cần có sự đánh giá tổng kết trước khi quy định. 

Các đại biểu cũng cho rằng, quy định việc thành lập, giải thể, tổ chức lại các cơ quan của Hà Nội không bị giới hạn bởi quy định của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn, của tổ chức hành chính khác dễ dẫn đến tăng biên chế. Do đó, nên quy định thí điểm vấn đề này và có sự đánh giá, tổng kết một cách toàn diện trước khi tiến hành quy định trong luật và cần bổ sung quy định điều kiện thành lập mới cơ quan tổ chức cần bảo đảm biên chế và khả năng đáp ứng của ngân sách.Nguồn

Cùng chủ đề

Ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô, phát huy hiệu quả các chính sách đột phá

Tính đặc thù của quy định tại Điều 4 Dự thảo Luật Thủ đô Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định Điều 4 về áp dụng Luật Thủ đô – đây là quy định mới, chưa có trong Luật Thủ đô năm 2012. So với bản dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mới nhất đã bổ sung thêm 2 khoản 3, 4 trong Điều...

Trao quyền linh động để Thủ đô giải quyết ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông

Ngày 14/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô...

Đề cao trách nhiệm, vào cuộc kịp thời

Đặc biệt, với tinh thần chung là đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, với sự vào cuộc kịp thời, đã không để phát sinh điểm nóng. Đổi mới trong tư duy, biện pháp Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Tiếp thu những bài học kinh nghiệm...

Bảo đảm chất lượng, đồng bộ hai bản quy hoạch của Thủ đô Hà Nội

Chiều 5/3, tiếp tục chương trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sau khi cho ý kiến về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về 2 nội dung quy hoạch gồm: Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến...

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước

Chiều 5/3, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Báo cáo nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ủy viên Bộ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban KTXH Đại hội XIV của Đảng

Phiên họp tập trung thảo luận về Đề cương Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030 (Đề cương Báo cáo). Cùng tham dự phiên họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí...

Thúc đẩy hợp tác trong công tác mặt trận giữa Hà Nội

Chiều nay, 26/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (MTTQ TP) với Đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải, đang thăm và làm việc tại Hà Nội, do Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị Nhân dân Trung quốc TP Thượng Hải Ngô Tín Bảo làm...

Phố đêm Chợ Lớn – điểm thu hút du khách tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng có buổi làm việc với UBND quận 6 về Đề án phố đêm Chợ Lớn. Theo thông tin từ UBND quận 6, hiện nay trên địa bàn quận chưa có mô hình hoạt động kinh tế đêm nhưng các hoạt động giải trí, dịch vụ ẩm thực, mua sắm vẫn đang diễn ra hàng đêm, một số hoạt động hình thành và phát triển nhỏ lẻ,...

Bài đọc nhiều

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc ‘kéo đại bàng về làm tổ’

Được ví như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng những năm 2000, người ta vẫn chỉ biết tới Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á (đánh giá của CNN). Chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc mới thật sự lột xác. Định hình một "điểm đến mới...

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhãn quan chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tròn bảy thập kỷ đã trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1953, tại Việt Bắc, Chủ...

Chasov Yar của Ukraine bị uy hiếp

Theo thông tin từ các kênh Telegram theo dõi chiến sự Ukraine, Quân đội Nga đã mở đường đột phá sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn Ivanivska hướng về Chasov Yar. Nhiều hình ảnh trên chiến trường cho thấy, các mũi tiến công của Nga đã tiến sát tới ngoại ô thị trấn Chasov Yar. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại nhiều vị trí và chưa ghi nhận có đột phá đáng kể....

Phát huy vai trò nòng cốt, mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 23/3/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc. Thông báo nêu rõ, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước (DNNN); chú trọng phát triển DNNN nhanh, bền vững, đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kinh...

Khủng hoảng Biển Đỏ tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào?

Các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi của Yemen vào các tàu chở hàng đã ảnh hưởng đến sự ổn định của tuyến đường Biển Đỏ và giá cước vận tải container. Rủi ro an ninh của tuyến đường này đã truyền sang các tuyến khác, dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm gián đoạn vận chuyển toàn cầu. Với việc Mỹ và phương Tây tấn công vào các mục tiêu của lực lượng...

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Thông qua hội nghị, nhằm cung cấp những thông tin cơ bản pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và phòng chống bạo lực gia đình..., trang bị cho các đại biểu những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, để các đại biểu chủ động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai...

Đại biểu Quốc hội đề nghị luật hoá tiêu chuẩn, quy chuẩn đường cao tốc

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương) cho biết, hiện Chính phủ đang trình sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc. Qua khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, còn nhiều bất cập trong việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực đường bộ. "Hiện chúng ta chưa áp dụng nên chưa biết vận hành tiêu chuẩn, quy...

Khơi dậy và phát huy những điểm mạnh của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 26/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng...

Khu phố ‘bấn loạn’ vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó

TP HCMHơn 50 hộ dân ở quận 4, từng làm đơn cầu cứu chính quyền vì không chịu nổi tiếng ồn và mùi hôi của gần 100 con chó do một hộ dân nuôi tự phát nhiều năm. "Dù đóng chặt cửa nhưng mùi chất thải thú nuôi xộc vào nhà khiến gia đình phải chịu đựng thời gian dài", ông Nguyễn Khả Ái, 50 tuổi, sống trong ngôi nhà ba tầng ở phường 9, quận 4, ngán ngẩm...

Mới nhất

Cơ hội lớn để Bình Phước đón “sóng” đầu tư từ châu Âu

Với nguồn tài nguyên đất đai dồi dào, Bình Phước có cơ hội đón “sóng” đầu tư từ châu Âu vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn và dự án năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp EU quan tâm nông...

Đòn bẩy trong đầu tư khu dưỡng lão cao cấp

Xu hướng già hóa dân số và tốc độ gia tăng số lượng người giàu, siêu giàu tại Việt Nam là đòn bẩy chủ đạo cho hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản dưỡng lão cao cấp. Thị trường đầu tư...

Tập đoàn Novatek tiếp cận thị trường LNG tại Việt Nam

Novatek, Tập đoàn sản xuất khí tự nhiên lớn nhất Liên bang Nga cho biết đang quan tâm đến nhiều dự án trong lĩnh vực LNG tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với đại diện Tập đoàn...

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên qua các thời …

Tham dự Chương trình có đồng chí Lê An Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ; đồng chí Hà Mai Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ; đồng chí Đỗ Quyết Thắng, đại diện Ban Dân vận Đảng uỷ Bộ. Về phía cựu cán bộ Đoàn, có bác Phùng Thị Mai Ân,...

Khơi dậy và phát huy những điểm mạnh của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 26/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với cán...

Mới nhất