Cà Mau có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và đan xen như mạng nhện với tổng chiều dài hơn 7.000km, mật độ trung bình 1,34km/km², tổng diện tích mặt nước 15.756ha, chiếm 3,02% diện tích tự nhiên của tỉnh. Nơi đây có nhiều con sông chính đổ ra biển Tây (vịnh Thái Lan) như sông Bảy Háp, sông Ông Đốc, sông Trèm Trẹm, sông Cái Tàu, sông Bạch Ngưu, sông Đồng Cùng. Trong đó, sông Bảy Háp dài hơn 50km. Cửa Bảy Háp còn còn tên gọi khác như cửa Gò Công, cửa Rạch Chèo nối liền Mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển). Ảnh: Hoàng Giám.