Trang chủNewsKinh tếQuảng Trị tạo thế và lực mới

Quảng Trị tạo thế và lực mới


Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2023 trong 9 chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh Quảng Trị có 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt; 2/9 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%; năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 30 vạn tấn, vượt 15,38% chỉ tiêu kế hoạch. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 7,95%, trong đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tiếp tục được quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển. Thương mại dịch vụ từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng đạt 6,41%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được củng cố phát triển, đạt kết quả rõ nét, nhất là tổ chức thành công các ngày lễ kỷ niệm lớn và được đánh giá cao. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,2%; chỉ tiêu tạo việc làm mới thực hiện được 13.989, vượt 16,6% so với kế hoạch; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được bảo đảm; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023 thành công, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Trong năm qua, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 936-QĐ/TU, ngày 09/02/2023 thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng tỉnh (trong đó có 6 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy); thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm tổ trưởng và trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án trọng điểm cụ thể.

“Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước khó khăn, chưa đáp ứng được hết nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, tỉnh Quảng Trị đã tập trung nghiên cứu, vận động, thu hút thành công nguồn vốn ngoài ngân sách từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước để triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng động lực quan trọng theo phương thức PPP. Năm 2023, tỉnh đã tiến hành khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị do liên doanh 3 nhà đầu tư nước ngoài là: VSIP (Singapore), Amata (Thái Lan) và Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện. Dự án có quy mô 481ha, tổng vốn đầu tư là 2.074 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ mang lại những động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Trị. Tỉnh cũng đã tiến hành khởi động dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư hai giai đoạn là khoảng 5.800 tỷ đồng, quy mô đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C; có khả năng phát triển cho khai thác tàu bay code E và sân bay quân sự cấp II, đáp ứng yêu cầu dân sinh cũng như nhiệm vụ quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu nạn trong vùng” – đồng chí Hà Sỹ Đồng cho biết thêm.

Năm 2023, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành đề án và nghị quyết về về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách địa phương đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; thể hiện quyết tâm chính trị trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, giải quyết khó khăn, vướng mắc về tổ chức, bộ máy, các chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở và các nội dung phát sinh khác từ thực tiễn. Chỉ đạo thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”, tạo khí thế mới trong thi đua xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ

Để tạo thế và lực mới cho năm 2024, công tác xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt; là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu nhằm làm cho Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; bảo đảm lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp Cách mạng của dân tộc. Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, bước sang năm 2024 – năm tăng tốc để tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ này; thực hiện có hiệu quả đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Kiên trì, quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mà chúng ta đã nghiên cứu, triển khai trong năm 2023. Triển khai các nội dung khởi động công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 gắn với chỉ đạo chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Trong công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả; chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tiếp tục có giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện có hiệu quả các Kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/,”tự chuyển hoá”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đi sâu tuyên truyền các chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ mà hạt nhân là cán bộ lãnh đạo có chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chính trị, tư tưởng, năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “4 tốt”. Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đem lại kết quả thực chất, rõ nét; quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo giải quyết những việc mới, việc khó ở địa phương. Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Măth trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả. Hệ thống dân vận các cấp cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp… Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận, để kết quả công tác dân vận phải là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trên tinh thần “việc gì có lợi cho Nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho Nhân dân thì hết sức tránh” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cần phải có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, điều hành, gắn kết quả lãnh đạo, điều hành với các sản phẩm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

 “Với những thành quả, kinh nghiệm có được trong thời gian qua, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tạo thế và lực mới xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển” – đồng chí Lê Quang Tùng chia sẻ./.

 Source link

Cùng chủ đề

Mời gọi nhà đầu tư Canada đầu tư vào 5 trụ cột chính

Bình Định: Mãn nhãn trước những màn “đạp gió rẽ sóng” tại Giải đua thế giới mô tô nước Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 Canada - "Cửa ngõ" để tiếp cận thị trường Bắc Mỹ Sáng 28/3, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương...

Nam Sudan mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 20/3, tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Juba của Cộng hòa Nam Sudan, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Nam Sudan Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Việt Nam lên Tổng thống Nam Sudan Salvar Kiir Mayardit. Tại buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Kiir Mayardit chào mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, bày tỏ vui mừng...

[Infographic] Trải nghiệm mới tại Lễ hội đền Hùng năm 2024

NDO - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy...

Việt Nam tham dự Lễ hội Đỏ do Đảng Cộng sản Brazil tổ chức

Trước đó, từ ngày 18-21/3, Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng đã có chuyến công tác tại thành phố Rio de Janeiro và làm việc với chính quyền địa phương về các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil. Đại diện bang Rio de Janeiro bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác giáo dục, du lịch, văn hoá và ẩm thực với Việt Nam. Ông...

Tân Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) là ai?

Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự cao cấp. Theo đó, ông Dominik Meichle kế nhiệm vị trí của ông Gabor Fluit, người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Tập đoàn Dinh dưỡng Động vật De Heus. Trước đó, năm 2022, ông Dominik Meichle trở thành Giám đốc điều hành trẻ nhất của Bosch Việt Nam. Chia sẻ khi nhậm chức,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Miền Bắc đón mưa lớn từ đêm nay (28/3)

  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối các ngày 28 và 29/3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa...

Hội thảo “Sống chung với hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 27/3, tại thành phố Cần Thơ, Báo Tiền Phong phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Sống chung với hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long". Hội thảo có sự tham gia của của các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, đại diện 7 địa phương chịu hạn, mặn nghiêm trọng là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc...

WB đồng hành thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam

Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng bà Carolyn Turk đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao WB trong thời gian...

Tuyên phạt Chủ tịch Tân Hoàng Minh 8 năm tù

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù, Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 3 năm tù. 8 bị cáo thuộc Công ty Tân Hoàng Minh: Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban...

Khởi động Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1

Ngày 27/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản tổ chức cuộc họp khởi động Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1. Tham gia cuộc họp, phía Việt Nam có đại diện các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Thông tin và Truyền...

Bài đọc nhiều

Nhìn thấy gì từ sự cố VNDirect bị tấn công?

Hàng nghìn tỷ đồng bị kẹt không thể giao dịch khi VNDirect bị tấn công. Điều này cho thấy "lỗ hổng" bảo mật của dịch vụ tài chính. Nhà đầu tư nên làm gì? ...

Đòn bẩy trong đầu tư khu dưỡng lão cao cấp

Xu hướng già hóa dân số và tốc độ gia tăng số lượng người giàu, siêu giàu tại Việt Nam là đòn bẩy chủ đạo cho hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản dưỡng lão cao cấp. Thị trường đầu tư bệnh viện an dưỡng, dưỡng lão cao cấp tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện những “tên tuổi” với vai...

Mỹ công bố thuế chống trợ cấp với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 26/3 Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Theo đó, ba trong số bốn nguồn cung tôm nuôi lớn nhất của Mỹ sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp (CVD) sơ bộ dao động từ 1,69% - 196% ngay từ cuối tuần này....

Nhiều lô sầu riêng Việt Nam xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) vừa có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT các tỉnh Tiền Giang, Lạng Sơn, Đồng Nai, Đắk Lắk, Hà Nội và các doanh nghiệp, cơ quan liên quan thực hiện truy xuất các lô hàng sầu riêng xuất khẩu bị Trung Quốc cảnh báo.  Văn bản gửi đi nêu rõ, Cục Bảo vệ thực vật nhận được thông tin cảnh báo từ Vụ Kiểm dịch Động - Thực vật, Tổng cục Hải...

Cùng chuyên mục

Mời gọi nhà đầu tư Canada đầu tư vào 5 trụ cột chính

Bình Định: Mãn nhãn trước những màn “đạp gió rẽ sóng” tại Giải đua thế giới mô tô nước Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 Canada - "Cửa ngõ" để tiếp cận thị trường Bắc Mỹ Sáng 28/3, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương...

Đồng Won tại ngân hàng Vietinbank, NCB tăng giá bán ra

Tham khảo các địa chỉ đổi ngoại tệ - mua bán Won tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số...

Khoản lỗ của Fed tăng lên mức kỷ lục 114,3 tỷ USD vào năm 2023

Theo các báo cáo tài chính đã kiểm toán công bố ngày 26/3, các khoản chi phí vượt nguồn thu khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lỗ hoạt động 114,3 tỷ USD năm 2023, mức lỗ lớn chưa từng có, buộc Fed dừng chuyển lợi nhuận cho Bộ Tài chính Mỹ khi...

Giữ kịch bản đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình

UBND tỉnh Hoà Bình và UBND tỉnh Sơn La đều muốn tiếp tục triển khai phương án phân kỳ đối với tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu theo quy mô 2 làn xe, thay vì đầu tư ngay theo quy mô quy hoạch với 4 làn xe tiêu chuẩn. Phối cảnh một đoạn dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Lo khó...

Động lực kép tạo sức bật mạnh mẽ cho Vinhomes Royal Island

Cú hích từ chính sách bán hàng đột phá theo tinh thần công khai, minh bạch cùng với sức hút mạnh mẽ của hệ thống tiện ích thượng lưu là hai động lực giúp Vinhomes Royal Island khuấy động thị trường bất động sản ngay khi vừa ra mắt chính thức. Đột phá chính sách bán hàng tạo nền tảng cho cả thị trường Sau gần 20 năm...

Mới nhất

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 tháng 03/2024

Ngày 27/3/2024, tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) đã tổ chức cuộc họp tháng 03/2024. Đại tướng Tô...

Khoản lỗ của Fed tăng lên mức kỷ lục 114,3 tỷ USD vào năm 2023

Theo các báo cáo tài chính đã kiểm toán công bố ngày 26/3, các khoản chi phí vượt nguồn thu khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lỗ hoạt động 114,3 tỷ USD...

Những “điểm sáng” của Thủ đô Hà Nội sau gần 40 năm đổi mới

Sáng 28/3, trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cho biết, thực tiễn xây dựng chủ...

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Ai đó đã từng đếm rằng câu tốt lành được sử dụng nhiều nhất trong những ngày lễ...

Quảng Nam: Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân có nhà ở ổn định

Đến bây giờ, chị Bùi Thị Lệ, xã Đại Đồng (Đại Lộc) vẫn chưa hết vui mừng khi được dọn về nhà mới kiên cố. Gia đình chị là một trong những hộ khó khăn ở thôn Lập Thuận. Chồng mất, một thân chị vất vả nuôi các con ăn học, việc có một ngôi nhà mới...

Mới nhất