Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhQuốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô

Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô


Chiều nay (11/6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 34, cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô

Về đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn tại Quy hoạch Thủ đô, Ủy ban Kinh tế đề nghị bổ sung đánh giá, số liệu cụ thể đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông thấp, nhất là giao thông tĩnh; tính đồng bộ giữa các phương thực vận tải; việc liên kết giữa các ngành với nhau…

Ngoài ra, xác định rõ hơn nguyên nhân của những điểm nghẽ, tồn tại, hạn chế không chỉ của từng ngành, lĩnh vực mà còn trong mối quan hệ, sự liên kết giữa các ngành, lĩnh vực với nhau, đặc biệt là xung đột, thiếu đồng bộ trong tổ chức không gian và xây dựng kết cấu hạ tầng của các quy hoạch thời kỳ trước để từ đó có đủ cơ sở xem xét, đánh giá tính hợp lý, khả thi của các đề xuất về phương hướng, định hướng phát triển và phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, phương án phát triển kết cấu hạ tầng để bảo đảm hiệu quả trong sử dụng nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng và tránh chồng chéo, mâu thuẫn trong phát triển của các ngành, lĩnh vực.

Về mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển của Thủ đô. Quy hoạch dành nhiều dung lượng để phân tích về nội dung văn hóa để hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” nhưng các chỉ tiêu về văn hóa lại không được đề cập nhiều trong phần này (chỉ có 01 mục tiêu về số trung tâm văn hóa thông tin và thể thao). Tương tự, các chỉ tiêu về môi trường cũng chưa đề cập đến các chỉ tiêu về chất lượng không khí là chỉ tiêu được quan tâm hằng ngày của người dân. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung đầy đủ để làm định hướng phát triển Thủ đô trong thời kỳ quy hoạch.

Về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội và các phương án phát triển Thủ đô, Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý để việc lựa chọn ngành quan trọng cần bảo đảm phải tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển, tránh dàn trải gây khó khăn trong việc xây dựng danh mục dự án dự kiến ưu tiên đầu tư. Đề nghị chuyển nội dung về bố trí không gian cho các công trình, dự án quan trọng và xây dựng phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của Thủ đô Hà Nội với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng về phương án phát triển kết cấu hạ tầng tương ứng. Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết phải có nội dung về tổ chức 05 không gian phát triển: khai thác, sử dụng đồng bộ, hiệu quả và hợp lý 05 không gian phát triển trong khi nội dung này tại bản quy hoạch chỉ mang tính chất trình bày khái niệm, không cụ thể, mang tính chung chung, chưa thể hiện phạm vi, vai trò, tính chất và sự liên kết của các không gian.

Về giải pháp thực hiện quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên tại Quy hoạch Thủ đô, những giải pháp huy động vốn đầu tư khá chung chung chưa đủ cơ sở để đánh giá tính khả thi. Do đó, đề nghị rà soát, tính toán để xây dựng kế hoạch, mục tiêu phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn lực. Đồng thời, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn, đề nghị rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý hơn các dự án ưu tiên, mang tính cấp bách để có cơ sở xác định nguồn lực, bảo đảm tính khả thi cho các dự án…

Ủy ban Kinh tế cho rằng, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô có vai trò, ý nghĩa quan trọng, tạo lập không gian phát triển mới, động lực mới và giá trị mới để xây dựng Thủ đô trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, tạo sức lan toả; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”. Theo đó, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện được tầm nhìn, khát vọng xây dựng Thủ đô phát triển “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy 02 bản quy hoạch này có nhiều nội dung trùng lặp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết, do đó có thể dẫn đến chồng chéo, mẫu thuẫn và gây khó khăn trong việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Vì vậy, đề nghị các cơ quan lập, thẩm định các quy hoạch này cần có sự phối hợp chặt chẽ để tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm nguyên tắc Quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hoá, chi tiết hơn Quy hoạch Thủ đô và việc điều chỉnh phải thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế, TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị hồ sơ của hai nhiệm vụ quy hoạch cho Thủ đô Hà Nội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để định hướng phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài theo chủ trương của Đảng, đáp ứng mong mỏi của nhân dân Thủ đô và cả nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Ủy ban Kinh tế để hoàn thiện hồ sơ Tờ trình hai nhiệm vụ quy hoạch trình Quốc hội cho ý kiến và lưu ý một số nội dung như sau: Rà soát để đảm bảo quy hoạch Thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng tổng thể, quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tuân thủ Luật Quy hoạch, bám sát Kết luận số 80 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, có tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội, tạo ra cơ cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại cả trước mắt và lâu dài. Thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông, cảng hàng không, sân bay, quy hoạch bảo vệ môi trường mạng lưới trường đại học, mạng lưới cơ sở văn hóa, thể dục thể thao và quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc quy hoạch Thủ đô là căn cứ để lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô là quy hoạch cụ thể hóa chi tiết hơn quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh phù hợp với các nội dung, tránh trùng lắp, chưa thống nhất về phạm vi, mức độ chi tiết của hai quy hoạch theo đúng thứ bậc quy hoạch và pháp luật về quy hoạch.

Rà soát, hoàn thiện đảm bảo hai quy hoạch này phù hợp, tương thích với dự thảo Luật Thủ đô đang sửa đổi. Rà soát kỹ các nội dung cụ thể và các vấn đề này cơ quan thẩm tra đã nêu trong Báo cáo thẩm tra.

Đối với quy hoạch Thủ đô Hà Nội bổ sung đánh giá số liệu cụ thể đối với hiện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, làm rõ hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, quỹ đất dành cho giao thông tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải. Việc liên kết giữa các ngành đánh giá kỹ hơn điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế của các quy hoạch thời kỳ trước để hoàn thiện quy hoạch Thủ đô cụ thể hơn mục tiêu phát triển. Lưu ý Bổ sung chỉ tiêu về văn hóa, môi trường; Nghiên cứu chỉnh lý để lựa chọn ngành quan trọng tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, tránh dàn trải và lại không có chi tiết.

Đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của Hà Nội bổ sung một số nội dung dự báo, dự kiến như dự báo về dân số cho phù hợp với thời kỳ, tầm nhìn mới của quy hoạch.

Rà soát, hoàn thiện các chương trình, dự án đột phá, trọng tâm của thời kỳ quy hoạch, xử lý phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong việc thành lập, giải thể, nhập chia điều chỉnh địa giới hành chính và đặt trong mối quan hệ với các địa phương khác.

Phân tích, đánh giá kỹ, cụ thể, hoàn thiện các nội dung về nguồn lực thực hiện danh mục dự án. Thứ tự ưu tiên thực hiện, tính thống nhất, đồng bộ của số liệu hồ sơ, hai tài liệu trong nhiệm vụ quy hoạch…

Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/quoc-hoi-cho-y-kien-ve-quy-hoach-thu-do-152519.html

Cùng chủ đề

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Rà soát kỹ quy định về tiêu chuẩn đường cao tốc

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đường cao tốc; đầu tư xây dựng, mở rộng đường cao tốc; hình thức đầu tư... Sáng 11/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đã báo...

Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến 16 nội dung quan trọng Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 34. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 34 (phiên họp thường kỳ tháng 6/2024) giữa hai đợt của Kỳ họp...

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc luật Đất đai có hiệu lực sớm từ 1.8

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến với dự án luật sửa đổi hiệu lực của các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng. Theo đó, Chính phủ đề xuất 4 luật nói trên có hiệu lực sớm từ 1.8 thay vì từ 1.1.2025. Sáng nay (11.6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc phiên họp 34 (tháng 6), xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, UBTVQH...

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Rút gọn với 4 dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo hướng bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự án, dự thảo sau: Luật sửa đổi, bổ sung một...

Tạo đột phá để Thủ đô phát triển

Chiều 31/5, Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15, cho ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Truyền hình Quốc hội Việt Nam Nguồn:https://www.youtube.com/watch?v=hDuXA2WhQq4&t=13s

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Chia sẻ dữ liệu tăng hiệu quả quản lý thuế trên thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đã trở thành kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý thuế. Vẫn còn một tỷ lệ đáng kể thất thu thuế trong thương mại điện tử...

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng đề án thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Ngày 10/6, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã trình UBND thành phố đề cương đề án "Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".Theo đó, đề án xác định TP. Hồ Chí Minh một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của cả nước, là hạt nhân của Vùng...

Giá tiêu tăng vọt khiến doanh nghiệp thu mua gặp khó

Hồ tiêu trong dân vẫn còn nhưng họ không bán ra ồ ạt mà bán nhỏ giọt để nghe ngóng giá. Giá hồ tiêu biến động theo giờ, chiều người dân báo một giá nhưng đến trưa hôm sau lại báo một giá. Giá hồ tiêu cao khiến doanh nghiệp khó buôn, khó bán ...

Thủ tướng chỉ đạo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Sáng ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và...

Chuẩn hóa về dữ liệu, quy định để đáp ứng việc kết nối, chống thất thu thuế, đồng thời bảo vệ được dữ liệu...

Sáng ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc ...

Bài đọc nhiều

Lãi suất Agribank mới cập nhật, gửi 300 triệu đồng nhận lãi bao nhiêu?

Trọn bộ lãi suất Agribank tại các kỳ hạnTheo ghi nhận của Lao Động, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện dao động trong khoảng 1,6-4,7%/năm.Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Agribank hiện được niêm yết như sau:Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 1,6%/năm.Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 1,9%/năm.Lãi suất tiền gửi kỳ hạn...

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng đề án thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Ngày 10/6, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã trình UBND thành phố đề cương đề án "Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".Theo đó, đề án xác định TP. Hồ Chí Minh một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ của cả nước, là hạt nhân của Vùng...

NCB công bố danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Theo đó, có 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán này, gồm 12 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư là Quỹ đầu tư. Trong số 13 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phiếu lần này, có 7 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB.HĐQT NCB cũng thông qua số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho từng nhà đầu tư....

Bánh ú, trái cây ở TPHCM tăng giá vẫn đắt khách dịp Tết Đoan Ngọ

Nhiều hệ thống siêu thị cũng nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng nên đã tăng nhập hàng để phục vụ người dân dịp Tết Đoan Ngọ.Tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op tăng cường 40-50% hàng hóa đặc trưng so với ngày thường, bao gồm trái cây, bánh ú tro, cơm rượu, xôi gấc, gà cúng, hoa tươi... Các loại trái cây quen thuộc như dưa hấu, bưởi da xanh, vải thiều, chôm chôm... được áp dụng...

Vàng nhẫn tiếp tục giảm giá

Ảnh minh họa: Phan Anh Cập nhật giá vàng SJCDự báo giá vàngGiá vàng thế giới tăng nhẹ bất chấp chỉ số USD tăng lên. Ghi nhận lúc 18h45 ngày 10.6, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 104,880 điểm (tăng 0,02%).Marc Chandler - Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng và Trung...

Cùng chuyên mục

Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn sụt giảm

Cập nhật giá vàng SJCDự báo giá vàngGiá vàng thế giới tăng nhẹ bất chấp chỉ số USD tăng lên. Ghi nhận lúc 18h00 ngày 11.6, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 104,880 điểm (tăng 0,02%).Sau khi hứng chịu đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu năm vào cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ...

Chia sẻ dữ liệu tăng hiệu quả quản lý thuế trên thương mại điện tử

Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam đã trở thành kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý thuế. Vẫn còn một tỷ lệ đáng kể thất thu thuế trong thương mại điện tử...

Loạt ngân hàng gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động

Sau khi tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1-12 tháng trong tháng 5, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa tiếp tục tăng khá mạnh lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn từ hôm nay (11/6) với mức tăng cao nhất lên đến 0,75%/năm. Biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BVBank niêm yết cho thấy, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng thêm 0,4%/năm lên 3,4%/năm, kỳ hạn 2...

Thị trường quay đầu giảm điểm, khối ngoại “xả” bán ròng 1.800 tỷ đồng

Sau khoảng 45 phút nỗ lực giữ sắc xanh, thị trường đã quay đầu điều chỉnh khi dòng tiền suy yếu và thiếu đi nhóm dẫn dắt. Sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành, trong đó nhóm nông – lâm – ngư và thuỷ sản giảm mạh nhất, đơn cử HAG giảm 1,43%, HNG giảm 3,77%, VHC giảm 1,45%, ANV giảm 1,55%, ASM giảm 2,02%, IDI giảm 1,58%. Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực khi bộ 3 cổ phiếu họ Vin là VHM, VIC và VRE lần...

Gửi tiết kiệm 24 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tiết kiệm 24 tháng ở Agribank nhận được bao nhiêu tiền lãi?Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi.Ví dụ, bạn gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng Agribank, với lãi suất 4,7% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:1 tỉ đồng x 4,7%/12 x 24 tháng = 94 triệu đồng.Trước...

Mới nhất

Anh rửa xe, em làm phụ bếp

Thái Sơn, 11 tuổi trải nghiệm tại một tiệm rửa xe cách nhà 5km. Ảnh: gia đình cung cấp Nghỉ hè được một tuần, bố mẹ đưa...

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Lang Chánh lần thứ IV năm 2024

Tại Đại hội, có 4 tập thể và 88 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh.Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu...

Bình Định khánh thành nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) gần 400 tỷ đồng

Bình Định khánh thành Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) gần 400 tỷ đồngCông ty cổ phần Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn vừa tổ chức khánh thành Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1). Dự án được theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu...

Khối ngoại bán ròng gần 1.900 tỷ đồng, VN-Index chưa thể chạm mốc 1.300 điểm

Khối ngoại bán ròng gần 1.900 tỷ đồng, VN-Index chưa thể chạm mốc 1.300 điểmVN-Index đã có thời điểm vượt mốc 1.296 điểm trong giờ giao dịch đầu của phiên. Tuy nhiên, phần lớn thời gian chỉ số này giao dịch dưới mốc tham chiếu. FPT là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất, trong đó khối ngoại...

Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024

(Bqp.vn) - Sáng 9/6, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024. Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học...

Mới nhất