TAG

60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh gắn biển hàng loạt công trình chào mừng 60 năm thành lập

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng...

Khánh thành cung Trúc Lâm 200 tỷ đồng

Cung Trúc Lâm với tổng vốn xây dựng 200 tỷ đồng khánh thành và gắn biển nhân dịp 60 năm thành lập tỉnh Quảng...

diễu hành, bắn pháo hoa

Theo Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, dự kiến tổng số đại biểu, du khách,...

Đọc nhiều