TAG

Aus4Innovation

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị trí thức Việt tại Australia tham vấn chính sách

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt mong muốn Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA)...

Australia đồng hành thêm 5 năm cùng Việt Nam phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ngày 30/6, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) đã tổ chức Ngày Đối tác đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam.

Latest news