TAG

biển báo

Biển báo cấm kèm biển phụ này có ý nghĩa gì?

Theo hướng bên phải có được đỗ xe, dừng xe không?AĐược phépBKhông được phépTheo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu...

Ba biển báo giao thông này có ý nghĩa gì?

Ba biển báo giao thông này có ý nghĩa gì?ACấm các loại xe ở biển phụ đi vào.Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, tài xế có được bấm còi?

Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển báo này, lái xe có được bấm còi?ACóBKhôngTheo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Biển báo giao thông này mang ý nghĩa gì?

Biển báo này có ý nghĩa gì?ABáo hiệu khu vực nguy hiểm thường xuyên có sét đánh.BBáo hiệu khu vực có đường dây...

Báo hiệu hết đoạn đường ưu tiên phải đặt biển nào?

Báo hiệu hết đoạn đường ưu tiên phải đặt biển nào?ABiển 1Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ...

Đặc điểm của nhóm biển báo nguy hiểm

Nhóm biển báo nguy hiểm là một trong những nhóm biển báo quan trọng trong giao thông. Nhóm biển báo này giúp  cảnh...

Biển nào báo hiệu nguy hiểm khi đường bộ giao với đường sắt?

Thưởng bài báo Thưa quý độc giả,Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có...

Những hướng nào mô tô được phép đi?

Thưởng bài báo Thưa quý độc giả,Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có...

Gặp biển báo này, lái xe phải xử lý thế nào?

Thưởng bài báo Thưa quý độc giả,Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có...

Biển nào báo hiệu dốc xuống nguy hiểm?

Thưởng bài báo Thưa quý độc giả,Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có...

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

Thưởng bài báo Thưa quý độc giả,Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có...

Đọc nhiều