TAG

Bộ luật Dân sự

Lập di chúc để lại nhà đất nhưng không cho bán, có được không?

Di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác...

Latest news