TAG

các nước ASEAN

Lần đầu tiên các nước ASEAN thảo luận về chuyển đổi số trong truyền thông

Chuyển đổi số trong truyền thông là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực truyền thông của báo chí trong việc thu...

Xây dựng nền tảng chuyển đổi số báo chí ở các nước ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (16th AMRI), ngày 21/9, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và...

“Chống tin giả để tạo không gian mạng đáng tin cậy”

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: Các nước ASEAN cần nỗ lực tìm giải pháp chống tin giả nhằm tạo ra...

Những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55

Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Ngài Zulkifli Hasan chủ tọa hội nghị. Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Tổng...

Đọc nhiều