TAG

chế độ chính sách

Hướng đến chế độ, chính sách tốt hơn cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trong tình hình mới, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đáp ứng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với trước đây do môi trường làm việc ở nơi khó khăn nhất thế giới về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật.

Latest news