TAG

chính sách nhà ở xã hội

Ai đang ở trong nhà ở xã hội?

Việc thực hiện xây dựng nhà ở xã hội còn nhiều khó khăn, chỗ ở cho người dân, đặc biệt là người thụ hưởng chính sách, còn khoảng cách rất xa với mục tiêu và nhu cầu đề ra.

Đọc nhiều