TAG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Đừng lo thay cho người ta ở chỗ này…

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội cho hay vấn đề không phải bắt buộc giao dịch BĐS qua sàn mà là kiểm soát...

Đọc nhiều