TAG

cơ thể người

Con người thực chất sử dụng bao nhiêu % bộ não?

Nhiều người tin vào quan điểm cho rằng con người chỉ sử dụng 10% bộ não, nhưng thực tế cả khi nghỉ ngơi...

Latest news