TAG

công chức viên chức

Đà Nẵng hỗ trợ công chức đi học luật

TP Đà Nẵng hỗ trợ khoảng 37 triệu đồng cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức đi học văn bằng hai đại...

Đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chỉ giữ hình thức xét thăng...

Đọc nhiều