TAG

Công ty cp cấp nước Hà Tĩnh

Khoảng 16,6% người dân đô thị Hà Tĩnh chưa được sử dụng nước sạch

Hiện nay, tỷ lệ người dân đô thị ở Hà Tĩnh sử dụng nước sạch đang đạt khoảng 83,4%, với mức cấp nước...

Latest news