TAG

Đại sứ quán Anh

Chuyên gia sẽ bàn về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Cách tiếp cận về trí tuệ nhân tạo trách nhiệm có tính cốt lõi trong ứng dụng công nghệ, xu hướng hình thành...

Latest news