TAG

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

103 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Từ ngày 8/5 đến 12/5, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Latest news