TAG

Đạo đức Hồ Chí Minh

Lan toả di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế

Trong bối cảnh hiện nay, lý tưởng cao đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một thế giới hòa bình, bình đẳng, hạnh phúc càng cần được tiếp tục tôn vinh, tuyên truyền, lan toả, quảng bá sâu rộng với cộng đồng quốc tế.

Tăng cường “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”!

Dân gian có câu:“Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” chính là để nêu lên một nhận xét tương đối chính xác...

Chấn chỉnh đạo đức báo chí thời kỳ 4.0

Để góp phần giữ gìn, phát huy đạo đức nghề báo, Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp tổng hợp như: siết chặt...

Thi đua làm theo lời Bác

34 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen thực hiện Kết luận số...2023-06-12 15:19:00baophutho.vn Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ...

Lan tỏa Phong trào thi đua yêu nước

Nhớ lời Bác dạy thi đua ái quốc2023-06-09 08:12:00baophutho.vn Ngày 11/6/1948, Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, động...

Phụ nữ Kim Thượng học và làm theo Bác

Tọa đàm “Gặp gỡ những điển hình học tập và làm theo Bác”2023-05-31 16:10:00baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho...

Phụ nữ thi đua học và làm theo Bác

Giao lưu - Toạ đàm “Từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh”2023-05-27 13:05:00baophutho.vn ​Nhân kỷ niệm 133 năm ngày...

Thấm nhuần quan điểm Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và đạo đức

Lâm Thao tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”2023-05-19 22:38:00baophutho.vn Tối 19/5, nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ...

Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy tính chủ động của học sinh trong ôn thi tốt nghiệp THPT2023-05-15 08:00:00baophutho.vn Bên cạnh công tác tổ chức ôn tập...

Đọc nhiều