TAG

dự án thủy lợi

Chuyển đổi số bằng bằng mọi nguồn lực

Thời gian qua, với mục tiêu vận hành, quản lý hệ thống thuỷ lợi hiệu quả, nhanh chóng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ đã chủ động ứng dụng công nghệ số và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Latest news