TAG

hầm thủ thiêm

Cấm xe qua hầm sông Sài Gòn trong 7 buổi tối

19h45-23h các ngày 20 đến 26/5, toàn bộ xe bị cấm qua hầm sông Sài Gòn để diễn tập chữa cháy và cứu...

Latest news