TAG

Hộ nghèo

Gương điển hình giúp đỡ dân làng làm du lịch ở Lai Châu

Ông Hảng A Xà là một điển hình tiên tiến trong việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội ở Lai Châu.

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Thông qua Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), ca sỹ Cẩm Tú (quê xã Đan Trường) và những người bạn đã...

Latest news