TAG

lực lượng gìn giữ hòa bình

Dấu ấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một chiến lược gia trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc...

Người đặt nền móng xây dựng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam

SGGP 15/09/2023 08:07 Có thể nói Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là chiến lược gia về quốc phòng, về công cuộc bảo...

Những người phụ nữ đưa Việt Nam ra thế giới: Tôi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rắn rỏi ra quốc...

Hơn một năm công tác tại một vùng đất bất ổn, nguy hiểm nhưng khó khăn lớn nhất của Đại úy Vũ Nhật Hương...

Latest news