TAG

mô hình sinh kế

Phú Lộc (Thừa Thiên Huế): Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo hiệu quả

Phát hiện, nhân rộng các mô hình hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tăng thu nhập là một trong những...

Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Hoạt động quy tụ 22 mô hình sinh kế tiêu biểu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đưa A Lưới thoát huyện nghèo quốc gia

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo các cấp, nhiều dự án, chính sách...

Trợ lực cho xã bãi ngang thoát nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo các cấp, nhiều dự án, chính sách...

IFAD hỗ trợ nông dân Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế

Thông qua dự án quốc tế "Hợp tác Nam - Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến...

Những mô hình sinh kế thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Tôm - lúa quảng canh cải tiến, trồng mãng cầu xiêm, sả trên đất bị xâm nhập mặn, thiếu nước... là những mô hình...

Trao 12 mô hình sinh kế cho người dân Thạch Hà

Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mong các gia đình phát triển tốt mô hình sinh kế để tăng thêm thu...

Đọc nhiều