TAG

Phó Chủ tịch Ủy ban  Quốc gia về chuyển đổi số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số,...

Đưa dữ liệu và công nghệ số thẩm thấu tự nhiên, mặc định vào nền kinh tế

Kinh tế số không đứng riêng mà tích hợp vào nền kinh thế thực, làm cho nền kinh tế thực hiệu quả hơn, chất...

Đọc nhiều