TAG

tàu đệm từ

Công ty Trung Quốc chế tạo tàu đệm từ 1.000 km/h

Một tàu đệm từ tốc độ siêu cao thử nghiệm chạy với vận tốc hành trinh 1.000 km/h đang chuẩn bị sẵn sàng...

Latest news