TAG

thu hồi đất

Lâm Đồng xem xét thu hồi 15.529 m2 đất dự án của Trung Nguyên Legend

Ngày 29/5, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét nội dung đề...

Đồ Sơn đề nghị thu hồi hơn 700.000 m2 đất dự án chậm tiến độ

Hải PhòngUBND quận Đồ Sơn đề nghị thành phố thu hồi 700.000 m2 đất của 12 dự án chậm tiến độ tại các...

Latest news