TAG

Tranh dân gian Việt Nam

Tranh Tố nữ

THÔNG TIN TRANH TỐ NỮ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 70 x 90 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Thuộc thể loại tranh...

Tranh Phú tại sơn lâm

THÔNG TIN TRANH PHÚ TẠI SƠN LẪM HỮU KHÁCH TẦM Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 60 x 100 cm Phóng tác theo tranh dân gian...

Tranh Ngũ Hổ

  THÔNG TIN TRANH NGŨ HỔ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Tranh “Ngũ Hổ” biểu...

Tranh Kim Vân Kiều

THÔNG TIN TRANH CANH NÔNG CHI ĐỒ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 82 x 102 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Tranh minh...

Tranh Đồng dao

THÔNG TIN TRANH ĐỒNG DAO Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 60 x 100 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Rất nhiều trẻ em...

Tranh CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ

THÔNG TIN TRANH TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 82 x 102 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Tứ phủ...

Tranh CANH NÔNG CHI ĐỒ

THÔNG TIN TRANH CANH NÔNG CHI ĐỒ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 82 x 102 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Người Việt...

Tranh Cá chép trông trăng

THÔNG TIN TRANH CÁ CHÉP TRÔNG TRĂNG Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 60 x 100 cm Phóng tác theo tranh dân gian Hàng Trống Hình ảnh...

Tranh Vinh hoa – Phú quý

THÔNG TIN TRANH VINH HOA – PHÚ QUÝ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ VINH...

Tranh Trưng Vương

THÔNG TIN TRANH TRƯNG VƯƠNG Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Bà trưng, nữ anh...

Tranh Tiến Tài – Tiến Lộc

THÔNG TIN TRANH TIẾN TÀI – TIẾN LỘC Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ TIẾN...

Tranh Thầy đồ cóc

THÔNG TIN TRANH THẦY ĐỒ CÓC Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Đây bức tranh...

Tranh Tập trận

THÔNG TIN TRANH TẬP TRẬN Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Bức tranh mô tả...

Tranh Phú Quý

THÔNG TIN TRANH PHÚ QUÝ Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Bức tranh bé gái...

Tranh Lợn đàn

THÔNG TIN TRANH LỢN ĐÀN Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ “Đàn lợn âm dương”...

Tranh Gà đàn

THÔNG TIN TRANH GÀ ĐÀN Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Tranh Tết dân gian...

Tranh em bé ôm cá chép

THÔNG TIN TRANH EM BÉ ÔM CÁ CHÉP Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ “Em...

Tranh Đám cưới chuột

THÔNG TIN TRANH CHUỘT RƯỚC RỒNG Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Bức tranh được...

Tranh Chuột rước rồng

THÔNG TIN TRANH CHUỘT RƯỚC RỒNG Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Bức tranh được...

Tranh Chăn trâu thối sáo

THÔNG TIN TRANH CHĂN TRÂU THỔI SÁO Chất liệu: Sơn mài khắc - KT: 50 x 60 cm Phóng tác theo tranh dân gian Đông Hồ Ý nghĩa...

Đọc nhiều