TAG

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật

Sau khi kiểm tra công tác huấn luyện, đào tạo, nền nếp xây dựng chính quy và nghe Đại tá Mai Ngọc Thịnh,...

Latest news