TAG

Tử Cấm Thành Trung Quốc

Những hoàng đế Trung Quốc không thích sống trong Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành là hoàng cung của hai triều Minh, Thanh nhưng các hoàng đế triều Thanh như Khang Hy, Ung Chính hay...

72 cột gỗ quý chống đỡ cung điện lớn nhất Tử Cấm Thành

Trung QuốcĐể xây Điện Thái Hòa, người triều Minh khai thác gỗ Trinh Nam tơ vàng ở rừng núi hiểm trở miền nam...

Cung điện khiến thích khách run sợ của Tần Thủy Hoàng

Hàm Dương Cung của Tần Thủy Hoàng có kiến trúc đồ sộ, khiến Tần Vũ Dương, người đi cùng thích khách Kinh Kha,...

Đọc nhiều