TAG

tuần lễ khoa học công nghệ

Trưng bày nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng cấp nước

Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo có sự đổi mới với nhiều hoạt động đa dạng như: Hội thảo chủ đề...

Latest news