TAG

tượng đồng Nữ thần Durga

Việt Nam tiếp nhận bàn giao pho tượng đồng Nữ thần Durga đặc biệt quý hiếm bị đánh cắp

Tại buổi lễ tiếp nhận, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ xúc động, cảm kích do chứng kiến khoảnh khắc rất đặc biệt...

Latest news