TAG

Tuyên bố Hội nghị

Tuyên bố hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông...

Chúng tôi, với hơn 300 nghị sĩ trẻ, có mặt tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-17/9/2023...

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần đầu ra tuyên bố hội nghị

Sau 9 kỳ được tổ chức, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần đầu tiên ra tuyên bố hội nghị. Chủ tịch Quốc...

Chủ tịch Quốc hội: Các nghị sĩ trẻ toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ

VOV.VN - Sau 9 kỳ được tổ chức, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần đầu tiên ra Tuyên bố hội nghị. Chủ...

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần đầu ra Tuyên bố

VOV.VN - Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội vừa ra Tuyên bố hội nghị về...

Tuyên bố Hội nghị sẽ là động lực góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sáng nay, 15.9, Chủ tịch Nhóm đại biểu...

Latest news